Tidiga smakportioner kan minska risken för matallergi

Spädbarn som redan från tre månaders ålder fick smakportioner av jordnöt, mjölk, vete och ägg, hade en minskad risk för matallergi när de var tre år, jämfört med en kontrollgrupp. Detta enligt en studie av forskare från Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo, publicerad i The Lancet.

Luftvägsbesvär ökar vid höga halter av pollen och åska

Åskvädersastma är ett fenomen som framför allt har noterats i Australien och Storbritannien. Men en ny studie vid Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, och Karolinska institutet visar att luftvägsproblemen ökar även i Stockholm vid åskväder och samtidigt höga pollenhalter.

Äggallergi växer bort hos nio av tio

Hos omkring tre av tio jordnötsallergiker och nio av tio äggallergiker har allergin växt bort vid sex års ålder, men för dem som tidigt utvecklat eksem eller flera allergier är sannolikheten lägre att bli av med allergin, visar en studie gjord av forskare i Australien.