Nya möjligheter med gensax


Att behandla svåra sjukdomar genom att redigera DNA kan inom en inte allt för fjärran framtid vara verklighet. Men vad innebär det här för dig som är drabbad av allergier eller astma? Allergia har tagit reda på vad den revolutionerande gentekniken Crispr Cas9 kan göra för sjukdomarnas framtid.