Drömmer om att stoppa allergi mot kläder 

Det finns mängder av kemikalier i kläderna vi köper och de flesta sitter kvar även efter flera tvättar. Forskaren Ulrika Nilsson vill ta reda på vilka ämnen som ger hudallergi – och stoppa de värsta från att ens finnas i våra kläder. 

Kvalster kopplat till försämrat immunförsvar 

Att exponeras för kvalster verkar försämra immunförsvaret hos personer med astma. Det kan i sin tur göra det lättare att drabbas av virus- och bakterieinfektioner, visar en ny studie från Lunds universitet.