E-doktorer ifrågasatta

Företrädare för Centre for assessment of medical technology in Örebro (Camtö) har sammanställt det vetenskapliga kunskapsläget kring digitala vårdbesök.

Vaccin i nässpray

Ett vaccin i form av nässpray ha visat goda resultat mot allergisymtom hos jordnötssensibiliserade möss i en studie från Universitetet i Michigan. Vaccinet ska nu fortsätta att testas på möss och om de positiva resultaten upprepas kan kliniska försök inledas.