Barnvaccinationer är inte en allergirisk

Varför har barn med antroposofisk livsstil färre allergier än barn med traditionell livsstil? En frågeställning har varit om det beror på att antroposofers barn vaccineras senare och i mindre utsträckning än andra barn. Att så inte är fallet, visar en studie från Karolinska Institutet.

Hästens olika allergen kartläggs

Just nu pågår en kartläggning av hästens olika allergenprofiler. Susanne Victor har under två års tid samlat in 250 mjäll- och salivprover från tio raser. Förhoppningsvis leder det till bättre diagnostikmetoder och att allergiska personer kan paras ihop med en häst som de faktiskt tål.