Pollenvaccin kan minska sjukfrånvaron

Vaccinbehandling av gräspollenallergi med hjälp av tabletter kan leda till lägre samhällskostnader jämfört med vanlig behandling med allergimediciner. Framför allt när det gäller arbetsförmåga och sjukfrånvaro på jobbet. Det visar en ny studie.

Ny metod förutsäger pollensäsongen

En ny metod kan ge prognos för hela pollensäsongen – och säga hur svår den blir. Forskare har, genom att kombinera data över lufttemperatur, nederbörd och pollenkoncentrationer från 28 mätstationer i nordvästra Europa från flera år, kunnat ta fram en modell som kan ge en prognos över en hel pollensäsong. De kan även se hur […]

– Luftvägarna är vackra inuti

Hur hör astma och dålig sömn ihop? Och på vilket sätt påverkar föräldrars livsstil i unga år deras barns risk för astma? Det är frågor som följer forskaren och lung- och allergiläkaren Christer Janson – tillsammans med fascinationen för luftvägarna.