Samling för en bättre allergivård

Astma- och Allergiförbundet arrangerar en konferens kring toleransutveckling den 5–7 februari 2020 i Stockholm. Den är tänkt att bli startskottet för en stor nationell satsning på allergivården.

Patientorganisationen fick ta kritiken

När fokus skiftade från vård av symtom till tolerans och förebyggande vård kände sig en del patienter bortglömda. Finlands Allergi-, hud- och astmaförbund jobbade stenhårt med kommunikation – ett av målen med det nya allergiprogrammet var ju att de med allvarliga allergier skulle få bättre vård.