Insektsbaserad mat – inget för skaldjursallergiker

I takt med att vi blir allt fler människor på jorden ökar intresset för insekter som livsmedel. Enligt förespråkarna är insekter effektiva proteinproducenter och lämnar ett mindre ekologiskt avtryck än boskapsuppfödning. Det finns dock vissa allergirisker, konstaterar tre svenska forskare.

Svårt att nå föräldrar som redan bestämt sig

Vilseledande information på Internet, språkhinder och kulturella skillnader. Det är några av de utmaningar som personalen på landets barnavårdscentraler ska hantera i mötet med föräldrar till barn med misstänkt födoämnesallergi.

Sex miljoner till allergiforskning

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar varje år ut anslag till forskning om allergi och astma – och nu är det klart vilka tolv forskare som får dela på sex miljoner kronor i 2019 års utdelning. Pengar går bland annat till forskning om nya behandlingsmetoder inom allergi och diagnosticering av svår astma.