Insektsbaserad mat – inget för skaldjursallergiker

I takt med att vi blir allt fler människor på jorden ökar intresset för insekter som livsmedel. Enligt förespråkarna är insekter effektiva proteinproducenter och lämnar ett mindre ekologiskt avtryck än boskapsuppfödning. Det finns dock vissa allergirisker, konstaterar tre svenska forskare.