Digitalt stöd gav bättre astmakontroll

Ökad följsamhet till behandling och förbättrad astmakontroll. Det blev resultatet när patienter med okontrollerad astma fick testa ett digitalt hjälpmedel för egenvård inom ramen för en vetenskaplig studie. Bakom studien står forskare vid Karolinska Institutet.

Samling för en bättre allergivård

Astma- och Allergiförbundet arrangerar en konferens kring toleransutveckling den 5–7 februari 2020 i Stockholm. Den är tänkt att bli startskottet för en stor nationell satsning på allergivården.