Minskade föroreningar förbättrade barns lunghälsa

Luftkvaliteten i Stockholm har blivit bättre – och det har även barns och ungas lungfunktion. Det visar en ny studie från Bamse-projektet.
 – Att arbeta för att minska luftföroreningarna ger resultat, säger professor Erik Melén.

De spårar kemikalier i kläder

Vilka ämnen exponeras huden för genom kläderna? Det har nu blivit möjligt att ta reda på. Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en metod som screenar kemikalier i tyger. Mängden kemikalier visade sig vara mycket högre än de trott.

Forskningens stora framsteg

 Genom medicinsk forskning får vi allt större kunskap om hur kroppen och sjukdomar fungerar. När det gäller allergiska sjukdomar har Allergia identifierat fem områden där upptäckter visat sig vara speciellt betydelsefulla för att bättre kunna ställa diagnos och behandla.