Samkörd statistik ska hitta riskpatienter för covid-19

Vilka personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan drabbas av allvarlig covid-19? Det vill en svensk forskargrupp ta reda på genom att samköra data från olika register. Tanken är att snabbt kunna identifiera riskpatienter och skydda dem från smitta.

Probiotika – mirakelkur mot allergi?

I livsmedels- och hälsokostbutiker säljs produkter med påstått nyttiga bakterier. Probiotikan tillskrivs olika hälsofördelar, inte minst för allergiker. Men hjälper probiotika mot allergi? Allergia tog kontakt med tre svenska forskare för att reda ut frågan.

Celiaki ökar risken att dö i förtid

Personer med celiaki har ökad risk att dö i förtid i bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer och luftvägssjukdomar. Det framgår av en stor studie som omfattar närmare 300 000 deltagare.