Sök bidrag för tandvård

Hundratusentals personer söker inte tandvårdsbidrag som de har rätt till. Det handlar bland annat om den grupp som lider av muntorrhet på grund av astma- och allergimediciner.

Läkare ombeds skriva ut mindre mjukgörande

Föräldrar hämtar ut mer läkemedel till sina barn sedan gratisreformen infördes år 2016. Mjukgörande salvor och allergimedel är två läkemedel där uttagen ökat kraftigt – och några regioner försöker nu få läkare att skriva ut mindre mängder salva.