Citrusfrukter och tomater ger sällan allvarliga symtom

Nästan allt vi äter kan orsaka överkänslighetsreaktioner av olika slag. Tomater och citrusfrukter är två exempel på födoämnen som oftast ger milda symtom hos den som drabbas. Men det kan ändå ge upphov till oro och irritation.

Till att börja med kan vi slå fast att det inte är särskilt vanligt med överkänslighetsreaktioner mot tomat eller citrusfrukter. De flesta som har problem med detta är dessutom ofta redan känsliga mot andra födoämnen eller pollen.
Johanna Åkerström säger att tomat och citron ger oftast bara lindriga symtom
– Det finns en undersökning där barn med konstaterad födoämnesöverkänslighet har fått berätta vilka typer av mat de reagerar på. Då svarade cirka trettio procent tomat. Bland vuxna rör det sig om cirka tjugo procent. För citrusfrukter finns det inga motsvarande siffror, säger Johanna Åkerström, dietist på allergimottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Undvik det som ger symtom

Överkänslighet mot tomat och citrusfrukter ger oftast lindriga symtom. Hos barn är det vanligast med hudbesvär. Andra symtom är att det kliar och svider i eller runt munnen. Den som har eksem kan också få förvärrade problem vid direktkontakt med dessa ämnen. Svåra reaktioner är väldigt ovanliga. I Sverige finns det inga rapporter om allvarliga reaktioner på citrusfrukter och bara två när det gäller tomat. Då handlade det om ett fall av svullen hals och en anafylaxi, det vill säga den allvarligaste formen av reaktion.
– Är man överkänslig mot tomat eller citrus är behandlingen helt enkelt att undvika sådant som ger symtom. Detta är inte några livsmedel som man är i så stort behov av rent näringsmässigt. Vissa som får hudbesvär av citrusfrukter kan dessutom ofta äta detta så länge man undviker direktkontakt med huden. Det gör man exempelvis genom att använda handskar när man skalar en apelsin eller dricka juice med sugrör, säger Johanna.

Flera anledningar till känslighet mot tomat

Det finns olika anledningar till varför tomater ger överkänslighetsreaktioner. En är att de innehåller så kallade biogena aminer som hos känsliga personer kan ge upphov till allergiliknande symtom. Det handlar dock inte om någon äkta allergi eftersom immunförsvaret inte är inblandat. En annan anledning kan vara att kroppens celler frigör histamin när man äter tomat och att det i sin tur ger upphov till besvär. Små barn som är känsliga mot grönsaker som innehåller röda färgämnen reagerar också i regel på tomater. Även så kallade korsreaktioner kan orsaka problem.
– Man har sett att tomater innehåller ett protein som liknar det som finns i latex. I teorin kan det ge besvär om någon som är känslig mot latex äter tomat. Det är dock inte särskilt vanligt. Man har också sett att många gräspollenallergiker har antikroppar mot tomat i blodet, men att de ändå kan äta tomater utan problem. Sen kan det givetvis vara så att man har en äkta tomatallergi också, även om det är ovanligt, berättar Johanna.

Citronsyra kan orsaka irritation

Anledningarna till att man reagerar på citrusfrukter är i stort sett samma som för tomater. Det man också ser här är att citronsyra kan orsaka irriterade slemhinnor i munnen och utslag på huden. Enligt Johanna är det dock osäkert om olika citrusfrukter ger upphov till olika starka reaktioner.
– Det är väldigt individuellt. Generellt kan man säga att ju mer citronsyra frukten innehåller, ju starkare blir reaktionerna. Men det handlar också om hur man äter och använder frukterna. Apelsiner äts vanligen hela medan citron används i mindre mängder i mat på olika sätt, vilket gör att man utsätts för större koncentrationer av apelsin. Det betyder i sin tur att man kanske reagerar oftare och starkare på apelsiner, trots att citroner innehåller mer citronsyra, säger hon.

Besvär kan försvinna

Att ha en överkänslighet mot tomat eller citrusfrukter behöver alltså inte innebära några större bekymmer. Det är egentligen bara de som får riktigt kraftiga symtom som exempelvis svullnad i halsen eller andningsbesvär, som behöver ta mer omfattande prover hos en specialist. I normalfallet kan den här typen av födoämnesöverkänslighet hanteras av primärvården. Besvären kan dessutom försvinna med åren. Därför är det bra att med jämna mellanrum prova att äta det man reagerar på.
– Överkänslighet mot mat är sällan ett konstant tillstånd. Den som inte har väldigt svåra problem bör därför ompröva sin överkänslighet genom att äta små mängder av det man reagerar på för att se om problemen har försvunnit. Detta kan göras en eller ett par gånger om året. Som sagt, problemen är sällan allvarliga och kan försvinna med tiden, säger Johanna avslutningsvis.

Text Niclas Samuelsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php