Adrenalinpennan Emerade dras tillbaka

Samtliga adrenalinpennor av märket Emerade återkallas. Anledningen är ett funktionsfel hos vissa injektionspennor som kan leda till att de inte aktiveras som de ska. – Vi ser ingen överhängande risk för brist på andra adrenalinpennor i nuläget, säger Karl-Mikael Kälkner på Läkemedelsverket.

Nya riktlinjer för behandling av astma

I slutet av mars kom Läkemedelsverket med nya rekommendationer för behandling av astma och KOL. Behandling med inhalationsteroider till alla vuxna och nästan alla barn med astma lyfts särskilt fram. Även vikten av noggrann och regelbunden uppföljning tydliggörs. 

Medicinen gav livet tillbaka

Från att ha varit i princip kärnfrisk fick Susanna Linder svår astma och blev allergisk mot nästintill alla tänkbara luftburna ämnen. Men tack vare ett nytt biologiskt läkemedel har hon fått livet tillbaka.