Fem biverkningar av astmamediciner

Svamp i munnen, hjärtklappning, trötthet, heshet och skakningar gör att många slutar att ta sina mediciner, men ofta finns det lösningar på problemen. Här listar Allergia fem biverkningar – och hur du kan hantera eller förebygga besvären.

En stund med salt och ljus

Arbetare i saltgruvor visade sig ha mindre luftvägsproblem och lungsjukdomar än andra gruvarbetare. Så föddes tanken på att salt kunde ha välgörande inverkan på hälsan. Allergias reporter provade en behandling på saltspa.