Så vet du om astmamedicinen är slut

Hur vet man när inhalatorn är slut? Det är en fråga som många ställer sig som använder astmamedicin regelbundet eller vid behov. Allergia frågade astmasjuksköterskan Tegist Tadios Kifele om råd.

Ovanligt med allergi vid vaccinering

– En allvarlig allergisk reaktion efter vaccination är extremt sällsynt. Även för en person med etablerad allergi är risken så låg att man inte behöver avstå från vaccination – så länge som det inte handlar om allergi mot någon komponent i den aktuella vaccinlösningen.