Målet är en astma under kontroll

Astma är en kronisk inflammation i luftrören och är en av våra vanligaste folksjukdomar. Vad astman beror på, och hur den yttrar sig eller behöver medicineras är dock högst individuellt. Oavsett orsak och val av behandling är forskarna på det klara med att det är viktigt att behandla inflammationen och att inte slarva med att ta sina mediciner.

Astman blev värre med klimakteriet

I klimakteriet minskar nivåerna av hormonet östrogen som visat sig kunna påverka astma. Sedan AnnMarie Thörne hamnade i klimakteriet har hennes slemhinnor i luftvägarna blivit betydligt torrare och astmasymtomen nattetid har förvärrats.

Hormoner påverkar astma

Hormoner är ämnen som likt kemiska budbärare styr mycket av det som händer i vår kropp. De kan både påverka och orsaka sjukdomar. Astma är inte något undantag.