Här ska alla barn må bra

Ibland förvånas föräldrar till allergiska barn över att förskolan Kristallen kan ta emot deras barn. Men på en allergiavdelning ska alla barn kunna må bra. Såväl lokaler som verksamheten är anpassad och personalen lyhörd.

Luften vi andas påverkar vår hälsa

Vare år dör i Sverige cirka 7600 människor till följd av luftföroreningar av olika slag. Många sjukdomar kan triggas av skadliga partiklar i luften och för personer med astma blir det ofta en akut försämring de dagar när halterna är höga.

Tre frågor till miljöministern

Sverige har valt att lägga sina mål för begränsning av luftföroreningar, den så kallade Miljökvalitetsnormen, i linje med EU:s gränsvärden istället för med WHO:s högre krav. Miljöminister Isabella Lövin förklarar regeringens strategi.