Astma- och Allergiförbundet jublar över räddade pollenmätningar

Astma- och Allergiförbundet har under många år drivit frågan om att det behövs mer resurser och en nationell samordning av pollenmätningarna. Att systemet är bräckligt blev tydligt vid årsskiftet när mätningarna i norra Sverige lades ned. Nu står det klart att regeringens budgetproposition innehåller en satsning på 15 miljoner årligen för att säkra pollenmätningarna i hela landet på lång sikt.

– Skolan är skyldig att göra anpassningar

Den svenska skolan ska vara tillgänglig för alla och det ligger på skolans huvudman att se till att alla barn – oavsett förutsättningar – får en fullvärdig utbildning och skolgång. Men vad har man som förälder och elev rätt att kräva i form av anpassningar när det gäller astma och allergi?