De spårar kemikalier i kläder

Vilka ämnen exponeras huden för genom kläderna? Det har nu blivit möjligt att ta reda på. Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en metod som screenar kemikalier i tyger. Mängden kemikalier visade sig vara mycket högre än de trott.

I dagsläget vet vi inte vad kläderna vi bär lämnar för ämnen på vår hud. Kläder har ingen innehållsdeklaration och många länder har heller ingen reglering för användningen av kemikalier. Även om det finns vissa regleringar för tyger inom Europa så är det svårt att veta varifrån kläderna i affären kommer.

– Mycket av våra kläder importeras och därför vet vi inte vad huden exponeras för, berättar Ulrika Nilsson, professor i analytisk kemi, Stockholms universitet.

Forskaren Ulrika Nilsson och doktoranderna Josefine Carlsson och Tim Åström har utvecklat en metod som undersöker vilka kemikalier som finns i textilier.

– Apparaten skannar för de ämnen som huden kan ta upp, säger Josefine Carlsson.

Hudnära kläder

En liten tygbit i ett rör värms upp. Föreningarna förångas och transporteras in i en köldfälla. Den hettas upp och gasen som bildas åker in i ett rör. Där separeras molekylerna utifrån vikt, som sedan visas i form av ett stapeldiagram på datorn. Sedan börjar forskarnas detektivarbete för att förstå vilka ämnen som staplarna representerar.

– Det är inte lätt att förklara hur det går till, skrattar Ulrika Nilsson.

Det har tagit ett par år att forska fram screening-metoden. Att optimera alla inställningar har varit tidskrävande, men nu fungerar allt som det ska.

– Forskningen har finansierats med stöd av bland annat Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Det bidraget har varit väldigt viktigt, poängterar Ulrika Nilsson.

Under arbetet har de testat en stor mängd tyger i olika färger, framför allt billiga och medeldyra plagg i polyester och bomull.

– Vi har testat vanliga, hudnära kläder, såsom strumpor och sportbh:ar. Vi har inte haft fokus på något speciellt märke eller butik, förklarar Josefine Carlsson.

Förvånande resultat

Resultaten från screeningen har förvånat dem. Mängden kemikalier i kläderna var mycket högre än de hade trott. Vissa värden var skyhöga. De förvånades också över att hitta andra kemikalier än förväntat.

– Många av ämnena kommer från färgningsprocessen. Det är troligen inte rena färger som används utan de innehåller en hel del föroreningar från framställningen. Framför allt är det sådana ämnena som kan vara hälsofarliga. Vi hade inte förväntat oss en så stor mängd, berättar Ulrika Nilsson.

Hur kroppen påverkas av kontakten med kemikalierna är inte känt. Forskning pågår men liknande ämnen har visat sig vara allergiframkallande och misstänks även kunna orsaka cancer.

– Ämnena som vi har hittat tas lätt upp av kroppen, men för att kunna uttala oss säkert om hälsoeffekterna krävs mer forskning, säger Josefine Carlsson.

Färgämnen anses vara en av de vanligaste orsakerna till textilallergi. För den som är allergisk eller reagerar på kläder är det viktigt att känna till att forskarna hittat andra ämnen än förväntat. Allergimottagningar testar framför allt för andra kemikalier än de som forskarna nu huvudsakligen identifierat i screeningen.

– Mottagningarna borde kanske testa för andra ämnen. Det är en viktig kunskap som projektet har gett. Ur allergisynpunkt kan det vara bättre att använda naturmaterial, även om vi inte vet så mycket om dem heller, säger Ulrika Nilsson.

Svårt för konsumenten

Ännu så länge har forskningen bara skrapat på ytan. Därför är det svårt att handla kläder kemikaliemedvetet. Hittills har ett plagg stuckit ut i deras studier: svarta träningsshorts i återvunnen polyester. Även andra mörka tyger verkar innehålla en större mängd kemikalier. Men, poängterar forskarna, studierna är ännu så länge små.

– För att kunna uttala oss säkert behöver vi screena i större skala, säger Ulrika Nilsson.

När Ulrika Nilsson själv köper kläder tänker hon inte på deras innehåll eftersom det krävs fler studier. Hon tänker snarare på miljön och köper hellre ett fåtal plagg med bra kvalitet.

– Att minska konsumtionen är mer miljövänligt än att handla flera billiga plagg, säger hon.

Att tvätta kläderna kan reducera mängden kemikalier och därför kan begagnade plagg vara mer skonsamma för huden. Men det krävs många tvättar och vissa kemikalier finns ändå kvar.

– Hursomhelst är det bättre för miljön att handla second hand, säger Ulrika Nilsson.

Att screena tyger skulle också kunna ge riktlinjer för vilka kläder som bör återvinnas. Kanske tyger med en hög mängd kemikalier inte borde användas igen.

– Det kan också bero på hur nära kroppen man har kläderna. Ytterkläder har ju inte hudkontakt, säger Josefine Carlsson.

Stort intresse

För att screena ett klädesplagg krävs bara en liten bit tyg. Apparaten kan scanna ett stort antal olika tyger och processen tar en timma. Metoden kommer förhoppningsvis att öka medvetenhet om vad kläderna innehåller. Det verkar finnas ett stort intresse.

– Diskussionen om kemikalier i tyger har blivit större på senare tid. Vi har också haft kontakt med myndigheter angående forskningen, berättar Josefine Carlsson.

Eftersom tyger kan tillverkas, färgas och sys i olika fabriker är det svårt att följa textiliernas väg i framställningen. Nya kemikalier kan tillsättas i alla led i processen. För att hjälpa konsumenten skulle det behövas ett system för märkning och kontroll av kläder, tycker

Ulrika Nilsson och Josefine Carlsson.

– Kläder borde kontrolleras, precis som livsmedel märks och testas genom stickprover av Livsmedelsverket, anser Ulrika Nilsson.

Snart kommer resultaten från forskningen att publiceras officiellt. I vår påbörjas också screening av textilier i större skala, troligen med fokus på naturmaterial och barnkläder.

– I framtiden ökar förmodligen miljömedvetenheten och då minskar nog mängden kemikalier automatiskt. Kemikalier behövs för att färga kläder, men det gäller att använda så lite som möjligt och inte de farligaste ämnen, säger Ulrika Nilsson.

Text Angelica Berg Foto Jens Sjunnesson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php