Amning och smakprov funkar fint

Om du introducerar små smakprov av mat till ditt barn tidigt i livet minskar det risken för matallergi. Nu visar en studie att smakproven inte verkar påverka amningen eller förkorta tiden som barnet ammas.

Vissa oroar sig för att tidiga smakportioner gör att barnet tappar intresset för att bli ammade. Men den svensk-norska studien från bland annat Karolinska institutet, där 2  400 barn ingick, visar att smakproven varken verkar påverka amningen eller förkorta tiden som barnet ammas.

Forskning har visat att det bästa är att tidigt, helst redan vid 3–4 månaders ålder, och regelbundet ge pyttesmå smakprov av mat. Då har barnets immunförsvar inte hunnit utvecklas fullt ut och de lär sig därför att tåla maten lättare. Barn som fått tidiga smakprov åt också en mer varierad kost vid ett års ålder.

Så får du barnet att vilja smaka:

1. Det räcker med små smakprov, till exempel från ditt finger.
2. Ge smakproven regelbundet, cirka 3–5 gånger i veckan.
3. Undvik stora hårda bitar, som hela jordnötter, använd i stället slätmixat jordnötssmör.

Källa: Björn Nordlund, forskare vid Karolinska institutet

Foto Shutterstock