Lider du av evighetshosta?

Dras du också med en hosta som aldrig går över? Då är du inte ensam. Ungefär var tionde svensk har kronisk hosta. Nu har forskarna hittat att en särskild gen kan ligga bakom det.

Det vanligaste är att hosta beror på en bakomliggande sjukdom som inte är tillräckligt välbehandlad, till exempel astma. Men ibland sitter hostan kvar, trots att vården gjort sitt bästa för att behandla den. Ungefär var tionde person i Sverige lever med en sådan typ av kronisk hosta.

– Den här sortens hosta kan vara oerhört besvärande. Den som är drabbad lider ofta väldigt mycket, eftersom hostan blir ett så stort hinder i vardagen. Du kanske inte kan delta i sociala evenemang, på grund av hostan i sig eller följdsjukdomar som till exempel urininkontinens.

Det säger Össur Ingi Emilsson, som forskar om lungsjukdomar vid Uppsala universitet.

Särskild mutation

Varför är det då bara vissa som drabbas? Jo, ny forskning tyder på att det finns en ärftlig faktor. Franska forskare har, i en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Chest Journal, upptäckt en medfödd mutation i en gen som påverkar nerverna i luftvägarna. Mutationen hittades hos 25 procent av de 68 deltagarna i studien som hade kronisk hosta, men bara hos mindre än 1 procent i befolkningen i stort.

Även en ny stor nordeuropeisk studie tyder på att det finns en viss ärftlighet bakom tillståndet. Studien, som bygger på självrapporterade symtom, är inte publicerad och granskad än. Men forskarna har kunnat se att om föräldrar rapporterat att de lider av kronisk hosta är det klart vanligare att deras vuxna barn också gör det.

Problem i familjen

– Vi som tar emot patienter med kronisk hosta märker hur många beskriver att någon i deras släkt, ofta en förälder, också haft problem med hosta. Det gjorde oss nyfikna. Vi har tagit hänsyn till annat som kan påverka, som astma, sura uppstötningar, rinnsnuva, rökning och ålder. Men sambandet finns fortfarande kvar, säger Össur Ingi Emilsson, som är en av forskarna bakom studien.

Össur Ingi Emilsson och hans forskarkollegor undersöker just nu en ny sorts behandling av kronisk hosta. Den går ut på att du får lära dig att känna igen en host­impuls – och att sedan bromsa impulsen innan den utlöser hosta.

Undersöker triggers

I studien lottas 100 patienter till att antingen träffa en logoped eller fysioterapeut som är speciellt inriktad på att ge den här typen av behandling, eller till en kontrollgrupp.

– Med hjälp av ett särskilt protokoll tar man reda på vad som retar hostan hos varje individ och när det sker. Det kan vara allt från olika dofter som parfym eller trycksvärta till samtal, skratt eller viss kost. Sedan får deltagarna lära sig olika strategier för att försöka dämpa sina hostreflexer i just de situationerna.

Studien, som görs på Akademiska sjukhuset i Uppsala, är ganska nystartad och rekryteringen av deltagare pågår fortfarande.

Fakta om kronisk hosta:

• Kallas också kronisk refraktär eller oförklarlig hosta.
• Hostreflexen, som är till för skydda våra luftvägar, har ofta blivit för känslig. Det innebär att den sätter i gång enbart av en väldigt liten retning.

Text Zandra Zernell Foto Shutterstuck