Krav på läkarintyg för specialkost underlättar

I det finska allergiprogrammet minskades antalet med allergikost i skolan med 50 procent när krav på läkarintyg och årlig uppföljning infördes. Är en motsvarande åtgärd möjlig och önskvärd i Sverige? Allergia frågade Ulrika Brännström, skolsköterska på en gymnasieskola i Skellefteå och ledamot i Riksföreningen för skolsköterskor.