– Medicineringen är en kamp

Belle kastar inhalatorn och skriker, men det finns inget val, hon måste ta sin medicin. Tack och lov ser hennes föräldrar vilken skillnad den gör. Annars hade det varit olidligt att tvinga dottern att inhalera.

Ung författare med eget förlag

Nova Kristensson går sista året på programmet estet-media på Vägga gymnasieskola i Karlshamn. Hennes klass fick i uppgift att starta UF-företag, ett sätt att under ett läsår lära sig starta och driva företag. Nova och hennes kompis Hanna valde att starta ett förlag och ge ut två böcker, en om diabetes och en om allergi.

– Allergologi är ett spännande detektivarbete

Bristen på allergispecialister är skriande stor – och väntas öka ytterligare när dagens allergologer går i pension. Ändå är det ytterst få personer i hela landet som just nu utbildar sig till det. En av dem är Oksana Tenselius.