– Vi överklagade – och fick rätt

När Angelica Sundbäck sökte merkostnadsersättning för sina barn med mjölkproteinallergi fick hon först avslag av Försäkringskassan. Efter egna efterforskningar och uträkningar bestämde hon sig för att överklaga. Nu har familjen fått beslutet ändrat och merkostnadsersättning beviljad.

Kämpar för barn med svår astma

När forskaren och barnsjuksköterskan Björn Nordlund jobbade på barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus kom det in många barn med andningsbesvär. Han lärde sig hur han bäst kunde häva deras astmaattacker – samtidigt som nyfikenheten på forskning väcktes.