– Skolan är skyldig att göra anpassningar

Den svenska skolan ska vara tillgänglig för alla och det ligger på skolans huvudman att se till att alla barn – oavsett förutsättningar – får en fullvärdig utbildning och skolgång. Men vad har man som förälder och elev rätt att kräva i form av anpassningar när det gäller astma och allergi?

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php

Oseriösa allergitester på nätet

Med argument som att det ger dig ökad livskvalitet och lösningen på olika vanliga fysiska besvär säljer företag in sina intoleranstester. Testerna är inte bara är dyra, utan enligt läkare riskerar de också att försämra din hälsa genom ovetenskapliga mätmetoder, ogrundade råd och uteslutande av kost du egentligen tål.

Vårdande alternativ du väljer själv

Nässköljning, probiotika, omega 3 eller cellulosapulver? Brukar du använda alternativa metoder eller naturläkemedel för att lindra din astma eller allergi? Så länge de inte är negativa för din hälsa är det okej, säger allergiläkaren.

– Bra bemötande men viss okunskap

Thandiwe Teisko har melaninrik hud och drabbades av atopiskt dermatit när hon var fyra år. Hon har blivit bra bemött av vården, men ibland fått konstiga frågor hon tror beror på okunskap om melaninrik hud.