Bra förebilder ger stabilitet och styrka

Den som tillhör en grupp som pekas ut som annorlunda eller avvikande känner sig ofta vilsen och utanför. Det gäller inte minst den som är ung och jobbar med sin identitet. Att då ha en förebild att känna igen sig i kan bidra till en bättre självbild och visa att det är okej att vara den man är.

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php

Mia är allergisk mot träning

Den träningstokiga Mia Jonsson upplevde plötsligt otäcka och skrämmande symtom efter ett pass. Flera incidenter och ett antal vårdbesök senare fick hon diagnosen träningsallergi.

Ny bok ska öka kunskapen om matallergi

Anna Asarnoj är barnallergologen som brinner för att sprida kunskap om barns matallergier. Nu har hon skrivit en bok som riktar sig till barnavårdscentraler och primärvården.

Medicinen gav livet tillbaka

Från att ha varit i princip kärnfrisk fick Susanna Linder svår astma och blev allergisk mot nästintill alla tänkbara luftburna ämnen. Men tack vare ett nytt biologiskt läkemedel har hon fått livet tillbaka.