– Patientutbildningen inom allergivården är obefintlig

Barnallergologen Caroline Nilsson pekar på att egenvårdsutbildning inte hinns med. I Stockholm läns astma- och allergiförening har man tagit saken i egna händer och ordnar varje år en kombinerad skid- och utbildningsresa till Idre. Där bidrar medicinsk expertis och umgänget med andra familjer till att både föräldrar och barn får nya kunskaper, vänner och vågar prova nya saker.

En av mina värsta fiender är mjölk

Spetspatienter ska bana vägen för kroniskt sjuka

Delaktighet och aktiv medverkan istället för maktlöshet och passivitet. Det bör vara normen när kroniskt sjuka möter vårdgivare, anser forskaren Sara Riggare. Just nu pågår ett projekt för att ta fram ett nationellt kompetenscentrum för spetspatienter.

Var försiktig med Squishy

De kläm- och formbara leksakerna Squishy, som finns i alla möjliga färger, former och figurer, har blivit populära det senaste året.