Vilka rättigheter har du?

Vad händer om en köpt vara eller tjänst visar sig orsaka en allergisk reaktion? Vilken rätt har du att byta eller reklamera? Vi rätar ut en del frågetecken och tipsar om vart du vänder dig med frågor. Mycket ansvar vilar dock på dig som konsument.

Det är konsumentköplagen som gäller när man köper varor av en näringsidkare. Det finns inga undantag med hänsyn till sjukdomar som astma eller allergi. Det innebär att köparen alltid har ett ansvar att ha koll på det som köps.

– Finns det ett köprättsligt fel, det vill säga att det är fel på produkten eller att man inte får det som avtalats om, har man rätt att reklamera och klaga i enlighet med konsumentköplagen. Detsamma gäller om innehållsförteckningar och märkningar på produkten inte stämmer med innehållet, säger Viktoria Fredholm, vägledare på Konsumentverket.

– Den som har en överkänslighet ska dock vara extra noggrann vid köp och läsa innehållsförteckningar och märkningar ordentligt. Säljaren kan aldrig hållas ansvarig för att köparen har en allergi. Att någon får en allergisk reaktion behöver inte heller automatiskt betyda att det är fel på produkten, understryker hon.

Reklamationer och klagomål

Reklamationer riktar du mot det företag du handlar av. Gäller det klagomål vänder du dig till Konsumentverket, Livsmedelsverket eller Läkemedelsverket, beroende på vilken vara eller tjänst det rör sig om.

– Konsumentverket ansvarar för produktsäkerhet, det vill säga om en vara innehåller otillåtna ämnen, samt marknadsföring, avtalsvillkor och säljmetoder. Handlar det däremot om livsmedel vänder man sig till Livsmedelsverket eller kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

– Om tillverkaren finns i Sverige ska anmälan göras till den kommun där tillverkaren finns. Det är också bra att kontakta det säljande företaget direkt och klaga.

Varor och tjänster

Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet när det gäller kosmetika. Det är alltså dit du anmäler hälsoproblem eller oönskade effekter på grund av kosmetiska produkter.

– Om produkten innehåller något som inte står i innehållsförteckningen kan man även anmäla det till Konsumentverket. Vid skönhetsbehandlingar gäller andra regler. De ska vara fackmässigt utförda och produkterna vara säkra. Om salongen använder produkter som inte är godkända ska man reklamera och anmäla till Konsumentverket, liksom om man råkar ut för en allergisk reaktion eller brännskada vid en skönhetsbehandling.

Hjälp finns

Alla dessa regler och myndigheter kan vara svåra att ha koll på, men det går alltid att få vägledning. Vid frågor i samband med konsumentärenden kan du med fördel vända dig till Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.

– De kan alltid svara på frågor eller guida konsumenten i rätt riktning, även innan ett köp. Det går också att få svar på många frågor på Hallå konsuments webbplats, med adress www.hallakonsument.se, tipsar Viktoria Fredholm, som även slår ett slag för Kemikalieappen.

– Det är en mobilapp från Sveriges Konsumenter där man får information om olika produkters kemikalieinnehåll genom att skanna streckkoder. Via appen går det också att mejla frågor till företagen, som då har 45 dagar på sig att svara.

Hur vanligt det är att någon får rätt vid reklamation med hänvisning till allergi är svårt att säga.
– Uppstår det tvister mellan företag och konsument är det Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som prövar dessa. Det finns vägledande beslut att läsa på deras webbplats, men inte heller här verkar det gå att hitta något specifikt om allergier. En tumregel är dock att det är svårt att reklamera om man inte läst på innan ett köp. Annars beror mycket på märkning och innehåll. Så det gäller att tänka efter före, avslutar hon med eftertryck.

Detta gäller i konkreta fall

Möbler som innehåller formaldehyd
Om lagstiftningen gällande kemikalier inte följs får konsumenten vända sig till det säljande företaget och reklamera. Finns det ett köprättsligt fel har man rätt att kräva att företaget tar ansvar för det. Nekar företaget kan man anmäla till Konsumentverket samt till ARN för att få tvisten prövad.

Parfymfri produkt som doftar
Vad är det som orsakar doften? Stämmer produkten inte överens med innehållsförteckningen, eller är det en naturlig doft från någon ingrediens? Stämmer inte innehållsförteckningen bör man reklamera samt, om man får en oönskad hälsoeffekt, anmäla detta till Läkemedelsverket.

Nya kläder som innehåller allergiframkallande ämnen
Titta efter miljömärkningar som Svanen, EU Ecolabel, Bra miljöval och Global Organic Textile Standard (GOTS). Klaga till företaget. Den som har en allergi kan dock reagera mot vissa ämnen utan att det behöver vara fel på produkten. Viktigt att handla med omsorg och att tvätta kläderna innan användning.

Begagnade kläder som burits i husdjurshem
Det innebär alltid en risk att handla begagnat. Köparen vet inte vem som haft plagget innan och det kanske inte heller säljaren gör. Tvätta kläderna innan användning. Handlar man av ett företag gäller konsumentköplagen, men inte vid köp från privatperson.

Matvaror där allergen inte anges
Information om detta finns hos Livsmedelsverket. Står det inget i innehållsförteckningen om allergenen (alternativt att det kan finnas spår av ingrediensen) kan det vara fråga om ett köprättsligt fel. Klaga till butiken och gärna till tillverkaren, anmäl även till miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där tillverkaren finns.

Köp av hund och någon i familjen blir allergisk
Detta är inget som uppfödaren kan hållas ansvarig för. Vissa är snälla och återtar djuret, men inte alla. Ångerrätten gäller bara vid distansköp, annars är det en avtalsfråga. Lägg ner lite jobb innan köp. Låna eller passa en hund i några dagar för att se om någon reagerar.

Ögonfransförlängning och andra skönhetsbehandlingar
Uppstår en oönskad effekt, till exempel en allergisk reaktion, i samband med skönhetsbehandlingar ska det anmälas till Konsumentverket. Men tänk efter före. Man ska kunna visa att använda preparat inte är godkända och att det är de som lett till reaktionen.

Viktorias fem bästa tips

  1. Tänk efter före köp! Gäller alla, inte bara dem med allergi.
  2. Var noga med att läsa innehållsförteckningar.
  3. Kolla andra märkningar, som miljö- och allergimärkningar.
  4. Ladda ner Kemikalieappen.
  5. Om du gjort allt och det ändå blir fel – reklamera till företaget och anmäl till Konsumentverket, kräv dina konsumenträttigheter.

Text Niclas Samuelsson Foto Christina Andersson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php