Krisexpertens bästa tips till dig med astma och allergi

Överbefälhavaren uppmanade tidigare i år svenskarna att förbereda sig på kris. Stormkök, konserver och vattendunkar – allt det där kan vi. Men vad mer behöver du med astma eller allergi eller eksem? Allergia guidar dig.

Tidigare i år slog den svenska överbefälhavaren Micael Bydén fast att svenska folket ”mentalt måste förbereda sig för krig”. Ett uttalande som väckte stor uppståndelse. Men också frågor om vad det innebär att vara förberedd. Och vad man särskilt ska tänka på om man har astma, allergi eller eksem.

Niklas Kämpargård, författare till böckerna ”Krishandboken” och ”Urbant kaos” säger att även mindre samhällsstörningar kan få stora konsekvenser i vardagen. Men ju bättre förberedelser, desto mindre sårbara är vi.

– Därför bör vi tänka igenom vad som skulle kunna hända just där vi bor, hur vi kan undvika det och hur vi agerar om det ändå inträffar, säger Niklas Kämpargård.

Extra förråd av vardagsmat

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill att vi kan klara oss minst en vecka, helst ännu längre tid, utan samhällets hjälp. Men innan du går in på en kris-sajt och klickar hem en massa hemberedskapsprodukter bör du se över vad som finns hemma och ta vara på det.

– Det är bra att bygga beredskapen utifrån det man brukar använda. Har du till exempel en powerbank kan du skaffa fler, några extra sovsäckar och vattendunkar.

I stället för att bunkra frystorkad mat eller konserver, som de 
flesta vanligtvis inte äter, bör du skaffa ett extra förråd med vardagsmat, tycker Niklas. Att veta hur maten smakar, tillagas och kan kombineras skapar trygghet i en krissituation – liksom att vara trygg med att du tål allt du har hemma.

– Du behöver också fundera på hur maten kan tillagas utan el.

Minst ett extra uttag

Det är svårt att förutse vilka livsmedel som det skulle kunna bli brist på i en kris.

– Men man kan tänka sig att det är tillverkningen av de nischade produkterna som minskar först om företag behöver förändra sin produktion, tror Niklas.

Så har du matallergier är tipset alltså att bunkra lite extra. Även medicin­förrådet kan behöva en översyn. Det är bra att, om möjligt, ha minst ett extra uttag hemma, tycker Niklas.

– Apotekens lager är ofta små och påfyllningen kanske inte fungerar som vanligt om något händer i samhället. Även om det kan vara svårt att få ut extra mediciner kan man fråga sin läkare.

Tips till dig med astma och allergi:

Förvara mediciner svalt

Ett strömlöst hem blir snabbt utkylt på vintern. För att fungera väl behöver vi kunna hålla oss varma med en alternativ värmekälla, som en gasolkamin. Men det kan även behövas svala utrymmen.
– Om dina mediciner ska förvaras svalt behöver man kunna göra det även om det blir strömavbrott en varm sommar. En källare eller ett garage har oftast lägre temperatur så det kan vara ett alternativ.

Allergener i skyddsrum

Även om risken för krig inte är överhängande bör du ta reda 
på var närmaste skyddsrum finns. Det görs nu en översyn 
av bland annat ventilationen i alla skyddsrum.
– Luften där är okej, även för den med känsliga luftrör. Det är däremot omöjligt att veta vilka allergener du skulle riskera att stöta på.
– Om det kliar i ögonen av allergenen kanske det är hanterbart men om du däremot riskerar en svår astmaattack är det allvarligt. Dessutom kanske sjukvården inte fungerar som vanligt i en allvarlig krissituation. Det kan vara bra att fundera kring det i förväg. Hur tänker och gör du då?

Goda grannar = bra
prepping

Svenskar har generellt ingen tradition av att behöva klara sig själva, utan samhällets hjälp. I det läget kommer omgivningen att ha stor betydelse. Det kan vara bra om någon vet att du har astma eller allergi.
– Det är viktigt att samarbeta med grannarna, till exempel om det finns risk för översvämning i området. Engagera också barnen i beredskapen. Då blir det inte en lika stor grej om något händer. Glöm heller inte att involvera gamla eller ensamma personer.

Text Angelica Berg Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php