Allergivaccination – stora orättvisor över landet

För pollenallergiker gäller det att bo på rätt ställe i landet. Det går nämligen att få hjälp genom av allergen immunterapi, det som i folkmun kallas pollenvaccin. Men om du får möjlighet beror på var i landet du bor. I Halland har du goda chanser att få behandlingen. I Norrbotten i princip noll.

30 procent av Sveriges befolkning har pollenallergi. Men även den som lider av svår pollenallergi kan få hjälp – ja, man kan till och med bli frisk av allergivaccination. Men om du ges den möjligheten beror mycket på var i landet du bor. I Halland, som ligger i topp, vaccineras 46 av 10 000 invånare. I Norrbotten, som är sämst i klassen, endast sju.

– I Sverige finns ett löfte om jämlik vård, vilket innebär att du ska erbjudas lika god vård oavsett kön, ålder, social status och bostadsort. Därför är det här resultatet under all kritik. För de svårast drabbade är pollenallergin direkt funktionsnedsättande. Jag har mött unga som inte orkar gå till skolan eller tycker det är genant att hela tiden se ut som att de har gråtit, och vuxna som inte fungerar på sina jobb, säger Karin Neuhaus, Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare.

Om det nu är en brist på allergologer i Sverige, kan man jobba på annat sätt för att förbättra siffrorna?

– Om läkarna inom primärvården var bättre utbildade skulle de lättare kunna diagnostisera och remittera rätt personer till specialistvården, och själva behandla dem som går att behandla på annat sätt.

Varför är det så viktigt att folk får just vaccin, när det finns välfungerande mediciner?

– De allra flesta blir hjälpta av de läkemedel som finns på apoteken. Allergen immunterapi är för de svårast sjuka som inte får symtomlindring av vanliga läkemedel. En framgångsfaktor är dock att man börjar ta dem i god tid. Det bygger på att du vet exakt vad du är allergisk mot. Är du allergisk mot al kan du räkna ut ungefär när den börjar blomma och börja medicinera några veckor innan dess. Problemet är att många inte vet vad de är allergiska mot, de har inte fått göra en utredning.

När är ni på förbundet nöjda med detta?

– När det finns nationella riktlinjer, så att regionerna vet exakt vad som gäller och som de också lever upp till.

Halland: ”Vi hjälper gärna andra att komma i gång”

Sabina Vuk, överläkare på allergi och internmedicin, Kungsbacka, svarar på varför Region Halland ligger så bra till:
– Vilket glädjande resultat! Framför allt med tanke på hur medvetet vi har jobbat med detta sedan jag kom hit för cirka två år sedan.

Vilka är nyckelfaktorerna?

– Alla i teamet har fått komma med idéer på hur vi kan förbättra arbetet. Vi har också jobbat på att få till en positiv stämning i gruppen, så att alla känner att de har en röst. Vi har försökt effektivisera arbetet för att ha så mycket tid som möjligt med patienterna. Innan patienterna kommer till oss ska de ha fått god information, så att de vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av oss och behandlingen. Vi är också noggranna med uppföljningen, bland annat skickar vi under behandlingen ut ett detaljerat frågeformulär, där vi följer upp hur det går. Är det några problem, exempelvis biverkningar, så ringer en sköterska upp. Vi har väldigt nöjda patienter.

Har du tre framgångstips till andra regioner?

– Ja, 1. Jobba med arbetsmiljön, 
så att alla vågar komma med idéer.
2. Var inte rädda för att testa nytt, som våra digitala frågeformulär.
3. Följ upp patienterna, se till att de är välinformerade och nöjda.

– Om andra regioner vill ha tips på hur man kommer i gång så får de höra av sig. Vi berättar gärna om våra erfarenheter.

Norrbotten: ”Om tre år ser det bättre ut”

Susanne Sundvall, verksamhetsområdeschef för hud, infektion, lunga, reumatologi och vårdhygien, Region Norrbotten, om varför regionen vaccinerar färre än alla andra.

– Vi har inte haft en bra allergiverksamhet i regionen. Nu har vi anställt en allergolog som jobbar på frågan. Vi tittar på hur vi ska organisera detta.

En lägre andel norrbottningar får därmed den hjälp de behöver.

– Det är inte bra, absolut inte.

Så hur tänker ni framåt?

– Vi måste bygga upp verksamheten, få till resurser och kompetens och göra de utbildningsinsatser som krävs. För allt behöver inte ske inom specialistvården.

Vissa regioner jobbar aktivt inom primärvården, gör ni också det?

– Jag kan inte svara för primärvården, men skulle tro att arbetet är eftersatt där också på grund av underbemanning. Men vår allergolog har påbörjat ett samarbete med primärvården och håller utbildningar för dem.

Så om vi återkommer om tre år, ser det bättre ut då?

– Absolut. På tre år måste vi få till det.

Bildtext: Antal patienter per 10 000 invånare med pågående allergivaccination 2023. I siffran ingår utöver pollen en liten andel vaccinationer mot kvalster, hund, katt, bi och geting.

Text Linda Newnham

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php