Stora skillnader i förskrivningen av biologiskt läkemedel

Det biologiska läkemedlet Dupixent har funnits tillgängligt i fyra år för personer med svårt atopiskt eksem. Men tillgången skiljer sig åt mellan landets regioner visar en kartläggning Allergia gjort. I Kalmar län är det drygt sex gånger större chans att få behandling än i Västmanland och Västernorrland.

Dupixent ges som injektioner varannan vecka och är godkänt för patienter med svårt atopiskt eksem, där vanlig standardbehandling inte räcker till. I Sverige godkändes det för vuxna 2018 och två år senare för barn från 6 år.

Eftersom Dupixent är en så kallad systembehandling verkar det i hela kroppen, i motsats till lokala behandlingar som till exempel salvor. Det riktar sig, precis som andra biologiska läkemedel, mot specifika delar av immunförsvaret. På så sätt fungerar det mer målinriktat än de äldre, så kallade immunomodulerande läkemedlen, som ger en mer allmän dämpning av immunförsvaret.

Inte till alla

Att kunna använda biologiskt läkemedel har därför förändrat behandlingen av atopiskt eksem, precis som vid flera andra svårbehandlade sjukdomar. Men det är inte alla eksempatienter som kan få det utskrivet.

– För att få Dupixent måste du ha svårt atopiskt eksem. Utöver antiinflammatoriska topikala behandlingar, som till exempel kortisonkrämer och ljusbehandling, ska du även ha provat någon av de andra immunomodulerande läkemedlen utan tillräcklig effekt, säger Emma Johansson, överläkare på hudkliniken vid Karolinska sjukhuset.

Skillnader i landet

Även om du uppfyller alla kriterier är det dock inte säkert att du får Dupixent. Allergia har gjort en kartläggning av regionernas förskrivning baserad på Socialstyrelsens statistikdatabas. Den visar att det är cirka 5–6 gånger större sannolikhet att få behandling med Dupixent om du tillhör Kalmars, Hallands, Skånes eller Stockholms län, som har den högsta förskrivningen (2,6 till 1,9 per 10 000 invånare), än om du bor i Västmanlands eller Västernorrlands län med den lägsta förskrivningen (0,4/10 000 invånare). Varför ser det då så olika ut?

– Det är viktigt att behandlingen ges till de patienter som har störst nytta av den. Dupixent har visat goda resultat på hudläkning, nattsömn, klåda och symtom på depression och ångest. Men det är en dyr behandling och en del drabbas av biverkningar, säger Emma Johansson.

– Forskning behövs för att identifiera vilka patienter som har störst nytta av det, så att vi kan individanpassa medicineringen bättre. Målet är att alla patienter med svårt atopiskt eksem ska få en effektiv behandling oavsett var i landet de bor.

Brist på hudläkare

Emma Johansson tror också att den skeva förskrivningen kan bero på olika stor tillgång till hudläkare i regionerna samt kanske även till hudläkare med erfarenhet av nya typer av behandling från till exempel kliniska studier.

– Dessutom vet vi i dag inte vad som är ”rätt” förskrivning. Jag tror att det är en underförskrivning, men det kan vara tvärtom.

Riktlinjer på gång

I Region Kalmar län har man landets högsta förskrivning av Dupixent.

– Hudläkarna här använder Dupixent mot svårt atopiskt eksem med stor utbredning på hudytan och/eller svåra besvär i vardagen. Olika skattningsskalor används avseende sjukdomens svårighetsgrad och sambedömning sker ofta av flera läkare innan behandlingen sätts in. Det är inte möjligt att värdera huruvida förskrivningen ligger på en tillfredsställande nivå eller borde minska eller öka. Men nationella riktlinjer för atopiskt eksem är på väg att tas fram, vilket kommer att underlätta valet av behandling och säkerställa likvärdig handläggning över landet, säger Karin Mathold, ordförande i Läkemedelskommittén, Samordning Hälso- och Sjukvård i Region Kalmar Län.

Region Västmanland, en av regionerna med lägst förskrivning, uppger å sin sida att det är svårt att kartlägga användningen av just Dupixent, bland annat eftersom det finns ”flera goda alternativ” att välja mellan och att patienter i regioner med lägre förskrivning av biologisk behandling i stället kan ha valt en annan lämplig behandling.

Förklaring till kartan

Antal patienter per 10 000 invånare som fick Dupixent utskrivet 2021:

Över 1,6:
Stockholms län
Skåne län
Hallands län
Kalmar län

1,1–1,5:
Jönköpings län
Kronobergs län
Västra Götalands län
Västerbottens län
Jämtlands län
Östergötlands län
Blekinge län
Örebro län

0,6–1:
Uppsala län
Dalarnas län
Gävleborgs län
Södermanlands län
Värmlands län
Gotlands län

0–0,5:
Västmanlands län
Västernorrlands län
Norrbottens län

Statistiken ur Socialstyrelsens databas gäller alla förskrivningar av Dupixent under 2021. Siffrorna inkluderar även förskrivning av Dupixent till vissa astmapatienter. Läkare och utredare Allergia varit i kontakt med uppskattar dock att den förskrivningen står för en mindre del, bland annat eftersom läkemedlet godkändes för astma senare än för atopiskt eksem.

Egen temaförening

Vill du veta mer om atopiskt eksem? Astma- och Allergiförbundet har en temaförening som heter Atopikerna. På deras hemsida hittar du nu en färsk rapport om bland annat vårdläget i Sverige, patientsynpunkter och fakta om atopiskt eksem.

Text Susanne Romberg