Risk för mer vedrök i vinter

Rök från vedeldning kan skada lungorna och försämra astman. I vinter kan antalet besök på akuten öka på grund av astmabesvär, tror överläkare Ala Muala.

När mörkret och kylan smyger sig på kan en öppen brasa förhöja mysfaktorn hemma. Att värma upp huset genom vedeldning kan dessutom vara ett billigare alternativ till höga elräkningar. Men röken innehåller ämnen som skadar kroppen. Gaserna och partiklarna från elden påverkar inte minst lungorna.

– Många är nog inte medvetna om riskerna med att andas in rök. Dålig luft har främst förknippats med avgaser, men forskning från hela världen visar att vedrök inte är ofarligt, säger Ala Muala, överläkare på Lung- och allergisektionen, Norrlands universitetssjukhus, och forskare vid Umeå universitet.

Effekter på hälsan

De farliga rökpartiklarna syns inte, men de tar sig in i kroppen genom andningen. 30 procent av partiklarna från varje andetag stannar sedan kvar i lungorna. De bearbetas av kroppen och en del rensas efter en stund. Men inte alla.

Partiklarna kan orsaka inflammationer i lungorna, också vid en kort rökexponering. Även immunförsvaret påverkas negativt och när lungornas förmåga att bekämpa infektioner försämras ökar risken för lunginflammation, luftvägssjukdomar och infektioner.

– När luftrören påverkas mår astmatiker och kol-patienter sämre. Den som har kol brukar andas fort och tar fler andetag per minut. Därigenom kan de få i sig fler partiklar från röken. Personer med astma kan få sämre kontroll över sin sjukdom trots medicinering.

Den som kontinuerligt andas in vedrök under lång tid riskerar bestående effekter på hälsan. Forskning från länder där matlagning över öppen eld är vanligt har visat att lungfunktionenen och astman försämras. Det kan också uppstå en kronisk lunginflammation med slemhosta. Det kan uppstå symtom som liknar astma utan att det är en utvecklad astma-diagnos.

– Vi vet ännu inte om de patienterna kommer att utveckla astma men lungfunktionen påverkas hur som helst.
Forskning har också visat att barn är särskilt känsliga för vedrök. Om barn ofta andas in rök utvecklas deras lungor sämre och det är vanligt att de insjuknar i lunginflammation.

– Barn, som ofta sitter bredvid mamman när hon lagar mat över öppen eld, har en högre dödlighet på grund av återkommande lunginflammationer.

Även om lungorna är det första i kroppen som påverkas kan röken också ha en inverkan på hjärtat och hjärnan.

– Det ökar också risken för demens.

Stäng kaminen

För att hälsan inte ska ta skada behöver kaminen vara stängd så att inga partiklar kommer in i huset. All rök bör gå ut genom skorstenen. Även i en öppen spis kan antalet skadliga partiklar minskas genom en mer medveten eldning och en bättre förbränningsteknik. Om veden är torr, temperaturen hög och cirkulation är bra bildas färre farliga partiklar och gaser.

– Husets storlek och ventilation påverkar också hur mycket partiklarna cirkulerar.

I vinter förväntas fler människor värma upp sina hus med en vedpanna i källaren eller med braskaminer. Men för att värma upp ett hus krävs en stor mängd ved. Även om antalet farliga partiklar är lågt kan det, över tid, ändå bli en stor mängd för den som kontinuerligt andas in dem.

– Exponeras man för dem under lång tid kommer hälsan att påverkas även om antalet partiklar är lågt.
Om många hushåll i ett område eldar med ved kommer också utomhusluften lokalt att försämras.

– Vi förväntar oss att det kan ske. Myndigheterna bör ha särskild koll på luftkvaliteten i vinter.

Inte hållbart

Som läkare får Ala Muala ibland frågan om astmatiker bör vara oroliga för utomhusluften om grannarna eldar mycket ved. Det kan finnas fog för den oron. Vid fuktigt väder sjunker partiklarna mot marken och hamnar i inandningsluften.

– Om många eldar med ved i ett område kan luftkvaliteten vissa vinterdagar vara lika dålig som vid en hårt trafikerad väg. Men det är svårt att knacka på hos grannarna och be dem sluta elda.

Precis som bilar inte får stå på och bilda avgaser oavbrutet borde heller inte skorstenar få skicka skadliga ämnen dygnet runt.

– Det är inte hållbart med en hög förbrukning av ved. Vi måste flagga för det redan nu, tycker Ala Muala.

Förväntad försämring

Troligen kommer antalet besök på akuten på grund av astmabesvär att öka i vinter, säger Ala Muala. När han träffar patienter med astmaförsämring är en av standardfrågorna om de brukar elda med ved.

– Vi behöver ha koll på patienterna som drabbas av vedrök. Jag hoppas att alla som eldar med ved vet hur farligt det kan vara för lungorna. Kommer röken in i huset kommer vi att se en påverkan på människors hälsa. Om fler var medvetna om riskerna skulle nog fler vara måna om en bra förbränningsteknik.

Men hur mycket kan man då elda utan att ta skada? Bör jag vända i dörren om en bekant eldar i sin öppna spis? Ska man skippa att grilla korv i skogen över öppen eld? Nja, kroppen klarar en kort exponering utan att hälsan påverkas.

– Vid enstaka tillfällen blir mängden partiklar i lungorna inte så hög. Men om jag hade astma skulle jag absolut inte elda i öppen spis hemma. Om man ändå eldar bör man vara helt säker på att ingen rök kommer in i huset.

Tips för att elda på rätt sätt

  • Elda hellre med pellets än med ved. Rök från pellets kan också orsaka inflammationer i lungorna, men inte i lika hög grad som ved.
  • Följ eldningsanläggningens instruktioner och byt ut gamla pannor. Nya pannor är mer effektiva och bildar färre skadliga partiklar.
  • Elda bara torr ved. Om veden är fuktig blir förbränningen sämre och utsläppen större.
  • Se till att elden får tillräckligt med luft.
  • Om elden snabbt får fyr minskar utsläppen.
  • Elda aldrig hushållsavfall.
  • Om förbränningen är god är röken nästintill osynlig.
  • Tänd elden uppifrån och ner.
  • Det kan finnas lokala föreskrifter om hur mycket trivseleldning som är tillåtet.

Text Angelica Berg Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php