Allt fler fastighetsägare inför rökfritt

En ny undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort i allmännyttan inför Tobaksfria veckan visar att allt fler fastighetsägare inför rökfritt i vissa eller många av sina hus. Några fastighetsägare har även tagit beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion.

Städa utan kemikalier

Med bara ett fåtal vanliga hushållsprodukter kan du göra rent i nästan hela ditt hem utan rengöringsmedel fulla av kemikalier och parfym. Marie-Louise Danielsson Tham, professor i livsmedelshygien och känd från tv-programmen “Rent Hus” och “Städmästarna”, delar med sig av sina bästa tips.

Här byggs ett rökfritt hus

En bred majoritet av Sveriges hyresgäster vill se ett förbud mot rökning i bostaden. Mot den bakgrunden tyckte det allmännyttiga bostadsbolaget i Malmö, MKB, att tiden var mogen för helt nytt rökfritt bostadshus. Senare i höst blir det inflyttning till fastigheten Sjöporten.