Inget statligt stöd till skolmiljön om Alliansen vinner valet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill förlänga statens riktade stöd för upprustning av skollokaler, medan samtliga Allianspartier säger nej. Detta trots att en majoritet av Allianspartierna på kommunal nivå är positivt inställda till fortsatt stöd.

Använd skyddskläder när du målar

Fördelarna med vattenbaserad målarfärg jämfört med lösningsmedelsbaserad, är många. Men det finns hälsorisker även med vattenbaserad färg. Därför har nu Arbetsmiljöverket tillsammans måleribranschen tagit fram ett informationsmaterial där man manar till försiktighet.

Svenska hus blir lätt för varma

Höga temperaturer, både inomhus och utomhus, innebär en hälsorisk. Och hårdast drabbas de kroniskt sjuka när värmeböljan sätter in.   – Svenska hus är inte byggda för varma somrar, de är byggda för att stå emot kyla, säger Mare Löhmus Sundström, forskare i klimatfrågor.