Hälsorisker med ozonrengöring

Ozonanläggningar används bland annat för rengöring i storkök och restauranger. Vid exponering kan den reaktiva gasen orsaka stora hälsobesvär, bland annat astma och rinit. Det visar en ny studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Riktad satsning mot farliga kemikalier i möbler

Möbler och inredningsartiklar kan innehålla farliga kemikalier. Det är också ett område där det saknas produktspecifik lagstiftning. Därför pågår nu en särskild riktad åtgärd för att få branschen att bli mer vaksam på oönskade ämnen.