Boverket förmedlar byggtips

Som Allergia tidigare har berättat dras byggsektorn med stora problem när det gäller fel, brister och skador. Detta orsakar dels stora kostnader för samhället men också långsiktiga hälsoproblem för människor. Nu har Boverket öppnat en tipsfunktion som ett led i att utveckla byggandet och förbättra inomhusmiljön.

Familj testar att bo i god innemiljö

Under fyra år ska familjen Pihlblad bo i Dalarnas Villa. Forskningsvillan är ett utbildningsprojekt som syftar till att höja kompetensen inom byggsektorn, inte minst vad gäller inomhusmiljö.

Allergiframkallande ämnen i heminredning

18 företag har anmälts till åklagare för misstänkt miljöbrott. Det är resultatet av Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt för att kontrollera farliga ämnen i varor som säljs på den svenska marknaden.