Familj testar att bo i god innemiljö

Under fyra år ska familjen Pihlblad bo i Dalarnas Villa. Forskningsvillan är ett utbildningsprojekt som syftar till att höja kompetensen inom byggsektorn, inte minst vad gäller inomhusmiljö.

Allergiframkallande ämnen i heminredning

18 företag har anmälts till åklagare för misstänkt miljöbrott. Det är resultatet av Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt för att kontrollera farliga ämnen i varor som säljs på den svenska marknaden.

Påverkar trångboddhet hälsan?

Hur påverkar trångboddhet inomhus- och boendemiljön? Och hur påverkar trångboddhet barns hälsa och skolgång? Det undersöks just nu i två olika forskningsprojekt.