Svenska hus blir lätt för varma

Höga temperaturer, både inomhus och utomhus, innebär en hälsorisk. Och hårdast drabbas de kroniskt sjuka när värmeböljan sätter in.   – Svenska hus är inte byggda för varma somrar, de är byggda för att stå emot kyla, säger Mare Löhmus Sundström, forskare i klimatfrågor.

Tio skolor i topp

Astma- och Allergiförbundet har gått igenom Lärarförbundets lista över landets bästa skolkommuner och jämfört den med branschorganisationen Svensk Ventilations lista över de kommuner som sökte det statliga bidraget för upprustning av skollokaler 2015–2016.

Städarbete skadar kvinnors lungor

Att regelbundet städa med rengöringsmedel kan på sikt orsaka försämrad lungfunktion – men bara hos kvinnor. En ny internationell studie visar att påverkan är jämförbar med många års rökning.