Mjölkallergi ger farliga reaktioner

Utbildning och noggrann kontroll är särskilt viktig om man har ansvar för människor med specialkost. För det mesta fungerar det bra men det händer då och då att barn i förskolan eller skolan får fel mat och blir sjuka. En ganska vanlig förväxling är laktosintolerans och mjölkallergi. Förbundet har fått några samtal från arga och oroliga föräldrar den senaste tiden på grund av att deras barn har fått laktosfri mjölk fast barnet är mjölkallergiskt. I ett par fall har det varit så allvarligt att ambulans har tillkallats. Vi upplever att detta har blivit vanligare på senare tid.
När man är allergisk mot mjölk är det proteinet som man reagerar på och vid en laktosintolerans är det laktos (mjölksocker). För en person som är mjölkallergisk måste all mjölk uteslutas medan en person som har laktosintolerans inte behöver vara lika strikt. Vid en mjölkallergi kan man i värsta fall få en anafylaktisk reaktion (allergichock) som kan vara livshotande. Det är därför man måste ha en solklar kunskap om dessa skillnader.
Varför är det så svårt att skilja på laktosintolerans och mjölkallergi? Kan det bero på att kommunerna har för lite utbildning om och för lite säkerhetskontroll av specialkosterna? Det vore bra om alla kök utvecklar säkerhetsrutiner så att man kan garantera att maten är säker. Kanske det ska vara två personer som kontrollerar innehållet i maten.
En person som har varit med om att få en allergichock med ilfart till akutsjukhus kan få bestående men av den upplevelsen. Särskilt om det handlar om ett barn. Man blir rädd, vågar inte lita på den som lagar maten med allt vad det innebär. Det begränsar livet i onödan. Att känna sig trygg och våga lita på den som lagar maten är det viktigaste för en person som har någon form av överkänslighet mot mat.
En uppmaning till alla kommuner är att se över vilken kunskap och vilka rutiner personalen har som lagar mat så att man kan garantera säker mat för alla som inte tål allt.

Text Ingalill Bjöörn