Rätten att andas frisk luft

Nu går vi mot ljusare tider! Underlig start på en ledare som skrivs i slutet av sommaren, jag vet, men jag tror faktiskt många av oss upplever det så. De flesta vuxna i befolkningen har nu fått sina två vaccindoser och ser livet sakta börja gå mot ett mer normaliserat tillstånd. Vi träffar barnbarnen igen […]

Mot ljusare tider

Hos oss i Astma- och Allergiförbundet är det verkligen full fart! Knappt hann lugnet infinna sig efter Allergilyftet, så planerade vi för digital föreningskonferens tillsammans med våra lokala och regionala medlemsföreningar. Ett av konferensens seminarier handlade om intressepolitiskt påverkansarbete. Hur gör man bäst för att närma sig politiken och på ett bra sätt föra fram […]

Det är dags att vända trenden

Vilket lyft! Ja, jag menar förstås Allergilyftet. Astma- och Allergiförbundets konferens som samlade närmare 1000 personer under en tid med stora påfrestningar i samhället. Det visar att allergifrågor är något som berör många med astma, allergi eller annan överkänslighet och även deras anhöriga. Att vi lyckades engagera både beslutsfattare och den i dag tungt belastade […]