Det är dags att vända trenden

Vilket lyft! Ja, jag menar förstås Allergilyftet. Astma- och Allergiförbundets konferens som samlade närmare 1000 personer under en tid med stora påfrestningar i samhället. Det visar att allergifrågor är något som berör många med astma, allergi eller annan överkänslighet och även deras anhöriga. Att vi lyckades engagera både beslutsfattare och den i dag tungt belastade […]

Tillsammans lyfter vi allergifrågorna

Vi har nu lämnat 2020 som förde med sig fler och större prövningar än man någonsin kunde ana då vi gick in i året. 2020 blev ett år som vi kommer att tala om och minnas en lång tid framöver, ett år som ställde nya krav på samhällsstrukturer och vår livsstil. Vårt självbestämmande och vår […]

Låt oss göra nästa år till ett allergiår

När detta skrivs har årets Patientriksdag gått av stapeln. Astma- och Allergiförbundet har, tillsammans med ytterligare ett antal organisationer, stått som arrangör. Tre digitala seminarier, fyllda av kompetens, erfarenhet och kloka diskussioner har genomförts. Hans kungliga höghet Prins Daniel höll ett tänkvärt inledningstal där han pekade på att patienterna har stor kunskap och erfarenhet som […]