Vi är en länk i en kedja

Just i dag, när detta skrivs, larmar nyheterna om att många olika kemikalier upptäckts i kvinnors äggblåsor. Studier har dessutom visat att de som haft höga halter av dem har sämre chanser att lyckas bli gravida. I nyhetsinslaget lyfts särskilt betydelsen av att vi i dag utsätts för en blandning av många olika kemikalier och […]

Dra inte alla över en kam

I förra numret av Allergia visualiserades den ojämlikhet som i dag finns inom allergisjukvården. Situationen gällande möjlighet till specialistvård, och även allergikonsulenter i våra län och regioner, kommer att bevakas och påverkas genom Astma- och Allergiförbundet och våra föreningar. I förbundets nationella vårdnätverk kommer vi att diskutera, delge varandra erfarenheter och gemensamt planera framåt. De […]

Nu siktar vi framåt

Det här är tiden på året då det brukar blir som tydligast att vi bor i ett avlångt land. Härlig vår med knoppning och fågelkvitter i den södra delen och vinterlandskap med skidor och skridskor i den norra delen. Till årstiden hör också att vi inom vår organisation förbereder och genomför årsmöten i lokala och […]