Mot ljusare tider

Hos oss i Astma- och Allergiförbundet är det verkligen full fart! Knappt hann lugnet infinna sig efter Allergilyftet, så planerade vi för digital föreningskonferens tillsammans med våra lokala och regionala medlemsföreningar. Ett av konferensens seminarier handlade om intressepolitiskt påverkansarbete. Hur gör man bäst för att närma sig politiken och på ett bra sätt föra fram […]

Det är dags att vända trenden

Vilket lyft! Ja, jag menar förstås Allergilyftet. Astma- och Allergiförbundets konferens som samlade närmare 1000 personer under en tid med stora påfrestningar i samhället. Det visar att allergifrågor är något som berör många med astma, allergi eller annan överkänslighet och även deras anhöriga. Att vi lyckades engagera både beslutsfattare och den i dag tungt belastade […]

Tillsammans lyfter vi allergifrågorna

Vi har nu lämnat 2020 som förde med sig fler och större prövningar än man någonsin kunde ana då vi gick in i året. 2020 blev ett år som vi kommer att tala om och minnas en lång tid framöver, ett år som ställde nya krav på samhällsstrukturer och vår livsstil. Vårt självbestämmande och vår […]