Plötsligt händer det!

Mitt engagemang i Astma- och Allergiförbundet började med mina barn och deras födoämnesallergier. Som så många andra småbarnsföräldrar i den situationen famlade jag och min man efter kunskap, men också förståelse.

För vår familj blev förbundet en trygg famn, och under årens lopp växte mitt engagemang. Jag ville ge tillbaka och finnas där för andra, men också kunna påverka hur vården och samhället bemöter människor med våra diagnoser. Under decennier har förbundet kämpat för ett svenskt allergiprogram som klargör hur utredning och behandling ska gå till, och som baseras på vad som är vetenskapligt bevisat. Vi vet nämligen sedan länge att det med rätt åtgärder går att minska risken för astma och allergi och samtidigt ge alla som redan är drabbade en bättre och mer likvärdig vård. Finland, som lanserade sitt allergiprogram redan 2008, har varit en viktig förebild. Där minskade kostnaderna för allergi och astma liksom antalet akutbesök på grund av astma och samtidigt har ökningen av allergisjukdomar hejdats.

Så en dag i mars 2024 kom pressmeddelandet där sjukvårdsministern sa att två myndigheter får i uppdrag att dra upp riktlinjerna och ta fram en handlingsplan för ett svenskt allergiprogram. En enorm seger för alla med allergisjukdomar och för alla dem som inte kommer att utveckla astma och allergi om vi systematiskt och konsekvent börjar tillämpa den kunskap vi faktiskt har.

Som medlem har du varit med och bidragit till denna viktiga delseger. Det är ju tack vare våra medlemmar som Astma- och Allergiförbundet har en stark röst i dialogen med politiker och övriga beslutsfattare. Så tack! Nu fortsätter vi pressa på!