Det är dags att vända trenden

Vilket lyft! Ja, jag menar förstås Allergilyftet. Astma- och Allergiförbundets konferens som samlade närmare 1000 personer under en tid med stora påfrestningar i samhället. Det visar att allergifrågor är något som berör många med astma, allergi eller annan överkänslighet och även deras anhöriga. Att vi lyckades engagera både beslutsfattare och den i dag tungt belastade […]

Allergilyftet – framgångsrik konferens

Mycket positiva besked från beslutsfattare vad gäller ett nationellt allergiprogram, nationella riktlinjer för allergivården och ett statligt ansvar för pollenprognoserna. Dessutom en massa delad kunskap och stort engagemang. Så skulle man kunna sammanfatta den stora allergikonferensen.