Jubileum i svampskogen

Astma- och allergiföreningen Svalan i Örnsköldsvik har även i höst haft sin traditionsenliga utflykt, Svamptrampet, i Skuleskogens naturreservat. Detta var den tjugonde i ordningen.

Låt oss göra nästa år till ett allergiår

När detta skrivs har årets Patientriksdag gått av stapeln. Astma- och Allergiförbundet har, tillsammans med ytterligare ett antal organisationer, stått som arrangör. Tre digitala seminarier, fyllda av kompetens, erfarenhet och kloka diskussioner har genomförts. Hans kungliga höghet Prins Daniel höll ett tänkvärt inledningstal där han pekade på att patienterna har stor kunskap och erfarenhet som […]

Pollenlaboratorium läggs ned

Efter årsskiftet kan hela norra Sverige bli utan relevanta pollenrapporter då Pollenlaboratoriet i Umeå läggs ned och pollenfällorna i Umeå, Luleå, Sundsvall och Östersund därmed står utan huvudman. Även övriga pollenstationer är varje år hotade då ingen långsiktig finansiering finns. Astma- och Allergiförbundet har därför uppvaktat de närmast ansvariga departementen med en skrivelse som påtalar […]