Mot ljusare tider

Hos oss i Astma- och Allergiförbundet är det verkligen full fart! Knappt hann lugnet infinna sig efter Allergilyftet, så planerade vi för digital föreningskonferens tillsammans med våra lokala och regionala medlemsföreningar. Ett av konferensens seminarier handlade om intressepolitiskt påverkansarbete. Hur gör man bäst för att närma sig politiken och på ett bra sätt föra fram […]

Fondpengar att söka i Helsingborg

Helsingborgsföreningen har tagit ett initiativ och aktiverat en äldre gåvofond där medlemmar kan söka bidrag för sådant som inte täcks av sjukvården och sjukvårdsförsäkringen, till exempel hjälpmedel i hemmet och merkostnader som sjukdomen medför.

Namninsamlingen överlämnad

Den 6 maj lämnade Astma- och Allergiförbundet in uppropet #mätpollen till regeringen vid en uppvaktning på miljödepartementet. Över 6000 personer vill med sina underskrifter att regeringen ska ta ett ansvar för finansiering och samordning i hela landet. Det är ett stort engagemang i landet om att mäta pollen och många lokala företrädare har varit i […]