Testamentesgåvor bär frukt

År 2021 delade Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut 6,1 miljoner kronor till olika forskningsprojekt, bland annat flera studier om astma och allergier hos barn. Nästan 40 procent av medlen kom från gåvor som engagerade människor lämnat i sina testamenten. De forskningsprojekt som kunde finansieras då har nu några år senare börjat bära frukt. Till exempel […]