Rätten att andas frisk luft

Nu går vi mot ljusare tider! Underlig start på en ledare som skrivs i slutet av sommaren, jag vet, men jag tror faktiskt många av oss upplever det så. De flesta vuxna i befolkningen har nu fått sina två vaccindoser och ser livet sakta börja gå mot ett mer normaliserat tillstånd. Vi träffar barnbarnen igen […]

Mellannorrland premierar allergiombud

För första gången har regionföreningen Mellannorrland prisat ett allergiombud inom sitt område. – Jag hoppas att det ska bli ett återkommande inslag i verksamheten, säger ombudsman Anette Torvidsson Eriksson.

Förbundet 65 år!

Den 22 september 1956 grundades Astma- och Allergiförbundet av lokala allergiföreningar. Vid ett sammanträde på Hotell Hörnan i Uppsala beslöts att bilda ett riksförbund. Förbundets mål formulerades i fem punkter: Befrämjande av lokalföreningarnas verksamhet. Bekämpande av astma och andra allergiska sjukdomar. Befrämjande av allergologisk forskning. Befrämjande av sjukhus- och konvalescentvård av allergiskt sjuka. Understödjande av […]