Kongress 2019

Astma- och Allergiförbundet fortsätter vägen mot Vision 25, den inriktning som slogs fast av kongressen för tre år sedan. Vid årets kongress beslutades om en verksamhetsplan för den kommande perioden som fortsätter att ha kunskap i centrum.

– Människor vill göra skillnad

Svag för politik, styrelser och förändringsarbete. Så beskriver Astma- och Allergiförbundets nya generalsekreterare sig själv på Twitter. Allergia fick en pratstund med Kristina Ljungros för att höra vilken väg hon tycker att förbundet nu ska ta.