Den striden vann vi!

I somras beslutade Västra Götalandsregionen att stoppa 
alla behandlingar av allergivaccinationer för barn, trots att fler barn skulle kunna få astma, och att barn med astma kunde bli sämre. Efter insatser från Astma- och allergiförbundets regionförening startar vaccinationerna igen.

Testamentesgåvor bär frukt

År 2021 delade Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut 6,1 miljoner kronor till olika forskningsprojekt, bland annat flera studier om astma och allergier hos barn. Nästan 40 procent av medlen kom från gåvor som engagerade människor lämnat i sina testamenten. De forskningsprojekt som kunde finansieras då har nu några år senare börjat bära frukt. Till exempel […]