Svensk doldis med internationellt inflytande

Själv gör hon ingen stor grej av det, men Sverige har en framstående internationell röst i astma- och allergifrågor. Det är ingen mindre än förbundsordförande Mikaela Odemyr.

För Mikaela Odemyr började allt med äldsta sonen Pontus svåra allergier. Hon kunde ingenting om astma och allergi, och upplevde att det var många frågor sjuk­vården inte kunde svara på. Skolpersonalen stod också handfallen.

– Astma- och Allergiförbundet blev viktigt för vår familj, inte minst för att det gav oss en möjlighet att komma i kontakt med andra familjer i samma situation.

I takt med att kunskaperna ökade och Mikaela Odemyr satte sig in i livsmedelsproduktion, lagstiftning och läkemedelstillgång började hon inse betydelsen av internationellt påverkansarbete.

Viktigt tal

– Våren 2014 läste jag om en kurs hos EMA, European Medicines Agency, för att kunna bli så kallad patientexpert. Jag sökte och kom in och gick utbildningen i Bryssel. Efter det blev jag uttagen och fick mitt första internationella uppdrag som patientexpert för EMA. Jag fick i den rollen granska bipacksedlar med patientögon. Jag kände direkt att här kunde jag göra nytta.

EFA, European Federation of Allergy and Airway Diseases, bad henne hålla ett kort anförande om födoämnesallergi inför Europaparlamentet. Så här i efterhand säger Mikaela Odemyr att det anförandet blev avgörande för hennes fortsatta internationella framgångar.

– Jag höll talet på engelska och svarade på frågor utan tolk. Året efter blev jag invald som ledamot i EFA:s styrelse, och det har jag mina språkkunskaper att tacka för. Förutom flytande tyska och engelska kan jag en del franska och holländska, säger Mikaela, som var ordförande för EFA i fem år.

Tiotal internationella uppdrag

Genom åren har fler upptäckt Mikaelas driv och gett henne förtroendeuppdrag. Ett exempel är GINA, Global Initiativ for Asthma, som tar fram de nya astmarekommendationerna globalt.

– Jag är också ordförande i en kommitté inom ELF, European Lung Foundation, som förbereder kongresser för lungläkare och fångar upp vad olika föreningar inom lungsjukdomar har i pipe­line. Sammanlagt har jag ett tiotal internationella förtroendeuppdrag, det ena har gett det andra.

Vilka är de stora frågorna som diskuteras internationellt just nu?

– Klimatförändringarna och hur de påverkar astma. Drivgas och begreppet ”green patients”, som handlar om inhalatorer utan negativ miljöpåverkan. Hur vi kan förebygga och lindra astma, och hur ny teknik som appar kan underlätta för patienterna.

Patienten i centrum

Hur ser man på Sverige i de här sammanhangen?

– Många ser upp till Norden och hur vi är organiserade. Jag fick exempelvis nyligen en fråga från Schweiz, där man är nyfiken på hur vi jobbar för att få ett svenskt allergiprogram. Vår förskrivning av adrenalinpennor är något and­ra länder vill se.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit?

– Patientrepresentanterna står inte längre vid sidan av. Vi står tillsammans med professionen och politikerna och är uppskattade. När jag tänker tillbaka på hur det var för min familj när Pontus var som sjukast, ja, då känner jag mig stolt över hur mycket av patientperspektivet jag lyckats lyfta in i allt från bipacksedlar till lagstiftning. I dag kan jag kämpa för alla drabbade, inte bara mina egna barn, vilket ger mig kraft att fortsätta.

Text Elin Sundin