Han boostar föreningslivet

Vi är glada över att Sabil Khan sedan i höstas jobbar på Astma- och Allergiförbundets förbundskansli. Hans fokus är att lyfta vår viktiga föreningsverksamhet.

Hej Sabil, berätta om dig själv!
– Jag är 34 år och har bland annat en bakgrund hos Rädda Barnen, där jag i dag sitter i riksstyrelsen. Jag har även varit föreningsutvecklare på Röda Korsets ungdomsförbund och Riksförbundet Hjärtlung.

Vilka insikter har du med från dina tidigare jobb?
– Framför allt hur givande det är att få lära av varandra. Varje individs livserfarenhet är viktig.

Vilka är de största utmaningarna för våra lokalföreningar?
– En stor utmaning i nästan alla ideella organisationer är hur vi ska få fler medlemmar att bli aktiva. Väldigt få söker sig till en förening för att aktivt engagera sig i den. För många kan det vara viktigt att bli tillfrågad, för att du ska förstå att du behövs. Det var så jag själv kom in i föreningslivet. Jag blev övertalad av min syster att engagera mig som läxhjälpare hos Rädda Barnen. Det ledde till att jag blev tillfrågad om att sitta i valberedningen och så har det fortsatt.

Vad har du för medskick till medlemmar: Hur kan man vara med och bidra?
– Det finns många orättvisor att ta tag i. Till exempel får många barn med astma, allergier och eksem en riktigt tuff skolgång. Som aktiv medlem kan du göra stor skillnad för de barnen, genom att ordna aktiviteter, läger och andra träffar. Du kan också vara till stor hjälp genom att bara berätta att vi på Astma- och Allergiförbundet finns, och att tipsa andra om att bli medlemmar. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst och våra möjligheter att göra skillnad.

”Vi sprider Allergia vidare”

I Örebro har man en kul aktivitet kring Allergia. Vi slog en signal till Josefine Sohlberg, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i Örebro lokalförening.

Vad händer hos er när Allergia landar i brevlådan?
– När vi i styrelsen läst klart ett nummer kontaktar vi varandra och bestämmer hur vi kan sprida våra lästa exemplar vidare så att fler får ta del av innehållet.

Smart, ni recyclar alltså tidningen. Hur går det till rent praktiskt?
– Om någon ska ut och resa, så kan hen lägga tidningen i stolsfickan på tåg och flyg. Ska någon på läkarbesök lämnar hen kvar ett eller ett par exemplar i väntrummet. Arbetsplatser av olika slag är ett annat tips.

Ni tänker också nytt när det kommer till föreningsaktiviteter. Berätta!
–De flesta är ganska upptagna, så att bara umgås lockar inte som förr. Genom externa samarbeten försöker vi få till aktiviteter. Ett exempel är Civilförsvarsförbundet som håller kurs i hjärtlungräddning för våra medlemmar i Örebro län. En sådan aktivitet får stor uppslutning och är väldigt uppskattad.