Den striden vann vi!

I somras beslutade Västra Götalandsregionen att stoppa 
alla behandlingar av allergivaccinationer för barn, trots att fler barn skulle kunna få astma, och att barn med astma kunde bli sämre. Efter insatser från Astma- och allergiförbundets regionförening startar vaccinationerna igen.

Västra Götalandsregionen beslutade oväntat att inte längre ge barn allergivaccinationer, trots att konsekvensanalysen visade att barnen skulle få ökad skolfrånvaro till följd av sin allergi, och att antalet vabb-dagar skulle öka.

Astma- och Allergiförbundets regionförening i Västra Götaland reagerade omedelbart, skrev en debattartikel och fick i gång en diskussion om beslutet. Och det hårda arbetet med debattinlägg, inlägg i sociala medier, politikerhearing och mejlväxlingar gav resultat. Nu backar Västra Götalandsregionen och behandlingarna ska återupptas.

Vad tror du var viktigast för att beslutet skulle ändras?

– En kombination av vårt pågående intressepolitiska arbete och snabbt agerande. Vi hade redan kontakter inom professionen, och ett politikersamtal var planerat sedan tidigare. Att få med en artikel i Göteborgs-
Posten är inte lätt. Vi försökte vara sakliga med väl underbyggda argument, det lyckades denna gång. Via sociala medier fick vi snabbt kontakt med en drabbad familj som kunde tänka sig att berätta offentligt om hur de påverkades, säger Karin Ström, ordförande i Astma- och Allergiförbundets regionförening i Västra Götaland.

Hur kommer ni att fortsätta arbeta för en bättre allergivård i Västra Götaland?

– Styrelsen har just beslutat att vi fortsätter vårt arbete. Dels tillsammans med professionen, dels tillsammans med Torsten Lindström, expert på politisk påverkan. Torsten hjälper oss att välja våra ord och våra ”önskningar” så att politikerna lyssnar. Jag är själv oerhört noga med att vi uttrycker oss sakligt och tydligt.

Har du några tips till andra som 
arbetar med politiskt påverkans­arbete i allergifrågor?

– Jobba långsiktigt, försök vara pålästa och sakliga. Samarbete med professionen tror vi mycket på. Förstå verkligheten. Vi har till exempel lagt frågan om certifierade astma-, allergi- och KOL-mottagningar på hyllan till förmån för att påverka så att primärvården fungerar bättre i närtid.

Kartläggningar som Astma- och Allergiförbundet har gjort visar att möjligheten att få allergivaccination skiljer sig åt i landet. I grannregionen Halland är möjligheten tre gånger så stor som i Västra Götaland.

Det är också stora skillnader på annan allergivård. En kartläggning från Socialstyrelsen visar att andelen barn som får specialistvård för matallergi skiljer sig väsentligt mellan regionerna.

– Allergivården är ojämlik. Våra regionala föreningar behövs verkligen för att nå målet, bra allergivård i hela landet, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

Foto Shutterstock