Testamentesgåvor bär frukt

År 2021 delade Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut 6,1 miljoner kronor till olika forskningsprojekt, bland annat flera studier om astma och allergier hos barn.

Nästan 40 procent av medlen kom från gåvor som engagerade människor lämnat i sina testamenten. De forskningsprojekt som kunde finansieras då har nu några år senare börjat bära frukt.

Till exempel har ett forskningsprojekt identifierat att svår rhinovirus infektion och låga D-vitamin värden tidigt i livet innebär en ökad risk att utveckla astma som barn. Den kunskapen kan göra det enklare för vården att identifiera barn de bör fokusera extra mycket på, men också möjliggöra nya riktade behandlingar och förebyggande åtgärder.

Ett annat forskarteam som fick medel har sett att tidig och regelbunden introduktion av allergena livsmedel kan minska risken för matallergi. Tydligast är effekten för jordnötter. Kunskapen är viktig för att kunna ta fram nya råd till hela befolkningen om hur matallergi kan förebyggas.

Vill du veta mer om de här studierna, gå in här.

Topp fem i mätning

Astma- och Allergiförbundert landar på femte plats i Sifo Kantars förtroendemätning, efter Radiohjälpen, Svenska turistföreningen, Friluftsfrämjandet och RFSU. Trots större konkurrens i årets mätning får Astma- och Allergiförbundet ytterligare förtroendepoäng av allmänheten. Astma- och Allergiförbundet får 60 förtroendepoäng och vinnaren, Radiohjälpen, 68 poäng i undersökningen.

 Det är fantastiskt glädjande att Astma- och Allergiförbundet fortsätter att ligga i topp bland Sveriges intresseorganisationer, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

 Kantar Publics undersökning visar att arbetet med att förebygga och mildra allergisjukdomar är oerhört angeläget för många.

Kantar Public har frågat 9500 personer om deras åsikter gällande 43 intresseorganisationer. Frågorna rör allmänt rykte, personligt intryck, tillit, framgång och kvalitet.

 Podd om inomhusmiljö

Frågan om energieffektivisering är aktuell nu när det är energikris. Företaget Dryft har därför startat Energirenoveringspodden för att uppmärksamma småhusägare på viktiga saker att tänka på vid renovering för energieffektivsering hemma.

Marie-Louise Luther, sakkunnig för miljöfrågor på Astma- och Allergiförbundet fick möjlighet att medverka i ett avsnitt om inomhusmiljö vid energirenovering. Avsnittet går att lyssna på Apple Podcaster och Spotify.

 Enkät till kommunerna

Astma- och Allergiförbundet vill att Livsmedelsverket ska få ett uppdrag att ta fram ett nationellt system för oväntade allergireaktioner av mat. Redan i dag ska man kunna rapportera detta till sin kommun men det görs ingen sammanställning på nationell nivå. Dessutom vet de flesta inte att man kan rapportera detta på samma sätt som med matförgiftningar till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Därför genomför förbundet nu en enkätundersökning till landets kommuner hur de arbetar med uppföljning av rapporter om allergireaktioner av mat. Enkäten skickas ut i början av juni och resultatet kommer att sammanställas och användas under Almedalsveckan i slutet av juni.

Vid frågor om enkäten, kontakta förbundets sakkunniga Anna-Karin Klomp eller Marie-Louise Luther.

Ny kommunikations- och påverkanschef

Liselott Florén är ny chef för kommunikation och påverkan på Astma- och Allergiförbundet sedan 11 maj. Hon kommer närmast från egen verksamhet och har lång erfarenhet från såväl politik som kommunikation.

Liselott har en bakgrund i Moderaterna där hon åren 2003-2010 arbetade i ledande befattningar, bland annat som organisationschef. I rollen som kommunikationschef har hon erfarenhet från bland annat Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Visita – bransch och arbetsgivarorganisationen för svensk besöksnäring.

– Jag ser så mycket fram emot det här uppdraget. Astma och allergi är folksjukdomar som tre miljoner svenskar kämpar med. Trots att det i dag finns effektiva behandlingar och mediciner, är vården ojämlik och otillgänglig. Jag ser också att det finns kunskapsluckor och brist på förståelse för hur det är att leva med astma och allergi, säger Liselott Florén.

Liselott Florén efterträder Charlotta Janson Josephsson som varit tf kommunikations- och påverkanschef sedan januari 2022.

Webbinarium om barn och matallergi

I maj deltog runt 30 personer deltog i ett webbinarium med Anna Asarnoj, specialist i barn- och ungdomsallergologi, i maj. Hon talade om sin forskning, sin nya bok samt svarade på frågor från deltagarna om barn och matallergi.

Föreningskonferens

På årets digitala föreningskonferens deltog 55 personer via verktyget Zoom. Temat för konferensen var: En stark och hållbar organisation. Förmiddagen ägnades åt social innovation och Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, föreläste i ämnet. På eftermiddagen diskuterade deltagarna i mindre grupper vad tre miljoner människor med allergisjukdom behöver och vad det betyder för förbundet och verksamheten. Sammanställningen av diskussionerna kommer tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny strategi till kongressen 2025.

Vill du besöka Södergården?

Visste du att Södergården inte bara är en populär lägergård utan också ett allergivänligt STF-vandrarhem? Som medlem har du alltid rabatt på vistelsen. Varför inte passa på att boka ett besök i Jämtland i sommar?

Sommarrabatt

Nya huvudmedlemmar betalar under perioden 1 juni till 31 augusti rabatterad medlemsavgift, det vill säga 100 kronor i stället för 250 kronor. Avgiften gäller året ut. Nya familjemedlemmar betalar som vanligt 50 kronor per medlem.

Foto Colourbox