– Vi vill berätta om köttallergi

För cirka ett halvår sedan startade Astma- och allergiföreningen köttallergi/alfa-gal. En av initiativtagarna var Malin Lundén Schmid, som nu är ordförande i föreningen. Den tar emot medlemmar över hela landet.

– Det har funnits en facebookgrupp om köttallergi i flera år. Den har över 400 medlemmar, såväl personer som fått diagnosen, de som misstänker att de kan ha allergin och anhöriga, berättar Malin Lundén Schmid.
– Vi var några som började tänka att om vi vill sprida medvetenhet utanför vår krets och påverka myndigheter och vården så har vi större möjligheter att göra det i en förening. Vi vill göra vår röst hörd på ett bättre sätt och också stötta enskilda medlemmar så att de kan leva ett friskare liv.
Köttallergi är en allergi mot kolhydraten alfa-gal som finns i rött kött från alla däggdjur, utom människor och vissa apor. Allergin uppstår när en fästing biter en människa och överför alfa-gal via sin saliv till huden, då kan en del människor bilda IgE-antikroppar mot alfa-gal.

Symtomen kommer ofta flera timmar efter måltiden och kan bestå av magbesvär, nässelutslag, svullnader och andnöd. Ungefär hälften av alla med diagnosen får den svåraste formen av allergisk reaktion – anafylaxi (allergichock).
– Jag fick min diagnos 2014, men då hade jag nog haft allergin länge. När jag hade haft anafylaktisk chock två gånger hade jag turen att få remiss till en läkare som forskar på området på Södersjukhuset i Stockholm.
– Ett av problemen vi vill åtgärda är att kunskapen inom vården är dålig, det finns till och med läkare som inte tror att köttallergi finns, trots att det finns forskning.
Ett annat problem är att animaliska produkter finns dolda, till exempel gelatin, fettsyror och laktos i läkemedel.
– Det är ett fåtal som är så känsliga, men för dem borde Läkemedelsverket ha bättre koll och reglerna för märkning skärpas.

Även om några vet att köttallergi finns kanske de inte känner till att man även kan reagera på mejeriprodukter och att allergin även kan vara luftburen.
– Jag hör till det fåtal som får besvär av matos, jag får hosta, andningsbesvär och stickningar i ansiktet.
Den fyra personer starka styrelsen planerar bland annat att arrangera ett seminarium i Stockholm, med inbjudna forskare som föreläsare. Eftersom medlemmar finns i hela landet kommer man kanske att behöva filma och livesända ett sådant evenemang.
Är du intresserad av föreningen? Hör av dig till medlemsservice på Astma- och Allergiförbundet, 08-50628200, eller mejla till alfa-gal@astmaoallergiforening.se.
Facebookgruppen heter ”Köttallergi”, där kan du ställa frågor och diskutera symtom, tips i vardagen, recept med mera.

Styrelsen består av Ulf Yvling, kassör, Kidde Rydholm, Malin Lundén Schmid, ordförande, och Frida Elofsson (saknas på bilden).

Text Lena Granström Foto Björn Sohlén