Nytt i landets största allergiregion

Regionföreningen Stockholm-Gotland har en nyvald ordförande och satsar på att anställa en person med ansvar för medlemsvård.

Rune Olofsson valdes på senaste årsmötet till ny ordförande för Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland. Tanken vid bildandet av regionföreningen 2018 var att ordförandeposten skulle växla mellan Stockholm och Gotland. Den avgående ordföranden Elisabet Olsson är gotlänning och Rune Olofsson är bosatt i Södermanland, så långt stämmer intentionerna, men som en extra twist är Rune ursprungligen från Gotland, vilket alla som hör honom prata kan konstatera.

Rune Olofsson har varit aktiv i Astma- och Allergiföreningen i drygt 30 år. Redan när han gick på sitt första möte i Gotlandsföreningen blev han tillfrågad om han ville ingå i styrelsen, och på den vägen är det.

– Det var ett möte för nyblivna medlemmar. Det tycker jag är en bra modell som vi planerar att ta upp. Det gäller att fånga upp de nya.

Medlemsvård är något som ligger Rune varmt om hjärtat och som han ser som en av regionföreningens viktigaste uppgifter framöver. Både att rekrytera nya medlemmar och att behålla befintliga.

Styrelsen har just fattat beslut om att anställa en person med ansvar för just den frågan. Sedan tidigare finns en samordnare, Lena Roos, som huvudsakligen arbetar med det intressepolitiska arbetet.

– Regionföreningens roll är att bedriva intressepolitiskt arbete, men också att stödja och hjälpa lokal- och temaföreningarna. Regionföreningen ska inte bedriva egen verksamhet, lokal- och temaföreningarna ordnar de aktiviteter som passar dem och deras medlemmar.

Regionens åtta lokal- och temaföreningar skapar sammanhållning med varandra genom att ordförandena har regelbundna möten runt fyra gånger per år. Tankar finns också om att ha en gemensam planeringsdag.

– Utmaningarna vi står inför i Stockholm-Gotland är bland annat neddragningen av utbildningsplatser för specialistläkare, men även skolfrågor med bland annat födoämnen och luft. Vi måste trycka på och göra vår röst hörd på olika sätt, träffa politiker, skriva insändare, demonstrera.

Anställda i landets regionföreningar har ett nätverk där de kan dryfta gemensamma frågor. Även de förtroendevalda skulle kunna samarbeta mer, tycker Rune.

– Vi har ju föreningskonferens en gång om året, men det skulle vara bra med något mer tillfälle för att utbyta erfarenheter och samverka.

Med den gedigna erfarenhet han själv har som föreningsaktiv, vad skulle han säga till den medlem som ännu inte tagit steget att engagera sig, men är nyfiken på vad det innebär?

– Det är fint att kunna hjälpa andra med kunskap och råd, alla kan bidra med sina erfarenheter. Ta kontakt med någon i styrelsen, kom med på ett styrelsemöte. Det behöver inte innebära att du måste ta en fast post av något slag, du är välkommen att bara titta och lyssna. Du är viktig!

Text Lena Granström Foto Colourbox