Striktare regler för doftämnen i leksaker

Under 2022 införs förbud mot ytterligare tre allergiframkallande doftämnen i leksaker. Samtidigt utökas kravet på märkning av leksaker innehållande allergiframkallande doftämnen som inte är förbjudna, från 11 till 72 ämnen.

Att tillsätta doftämnen i olika konsumentprodukter har varit en trend de senaste åren, inte minst i barnleksaker, konstaterar Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS), ett fristående riskbedömningsorgan som bistår EU-kommissionen i frågor om kosmetiska produkter. Om en person exponeras för många doftämnen från flera olika produkter, exempelvis hygienprodukter och leksaker som modellera, slime, dockor och gosedjur, ackumuleras dosen vilket har betydelse för utvecklandet av kontaktallergi.
Sedan flera år tillbaka är 55 allergiframkallande doftämnen förbjudna i leksaker för att skydda barn mot allergier. Nu läggs ytterligare tre ämnen till listan. Det är atronol, kloratronol och metylheptinkarbonat. Uppstramningen är en del av EU-kommissionens leksaksdirektiv och träder i kraft den 5 juli 2022.

Märkningen ska förbättras

Även märkningen stramas upp. I dag måste elva stycken allergiframkallande doftämnen som är tillåtna och används i leksaker specifikt vara märkta på produkten eller i medföljande informationsblad. Från den 5 juli 2022 utökas antalet till att omfatta 72 ämnen.

Betyder det här att leksaker kommer vara säkrare nu än tidigare, ur ett allergiperspektiv?
– Absolut, det blir de. Det här kommer ursprungligen från kosmetikaförordningen och de doftämnen som visade sig vara kontaktallergener i kosmetika. Även om leksaker oftast inte är något man applicerar på huden, och det därmed inte blir samma exponering, vill man ta det säkra före det osäkra när det gäller produkter till barn, säger Kristina Attoff, utredare på Kemikalieinspektionens EU-enhet.

Gäller försäljning inom EU

Många leksaker är dock tillverkade i länder utanför EU, som exempelvis Kina. Vilka regler gäller då? Alla regler som finns i leksaksdirektivet gäller inom EU, även om de har tillverkats i ett land utanför och importerats, enligt Kristina Attoff.
– Företag som importerar produkter från tredje land har samma krav på sig att säkerställa att regelverket följs. Generellt är leksaker säkra produkter för att det finns en sträng lagstiftning inom EU för dem.
Om man däremot som konsument köper direkt från ett land utanför EU, eller via vissa e-handelsföretag så som Amazon eller Fyndiq som skickar varor från exempelvis Kina, så har de inte samma krav på sig vad gäller märkning eller vad som får ingå, berättar Kristina Attoff.
– Vill man vara helt säker så är det bättre att köpa produkter från seriösa företag inom EU som har koll på lagstiftningen, eftersom man har sett att flest avvikelser från regelverket finns i produkter som är tillverkade i länder utanför EU.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox