Smaksensationer – slutet på matallergier?

En fingertopp doppad i jordnötssmör som bebisen får slicka på är ett enkelt skydd mot allergi. Och det allra nyaste rönet: Barn under fyra år som redan är jordnötsallergiker kan med en ny metod kanske bli av med sin allergi.

Egentligen har det stått där tyst och stilla och inte tillräckligt uppmärksammat ända sedan 2019 i Livsmedels­verkets råd till föräldrar och andra: ”Introducera alla livsmedelsgrupper inklusive fisk, tillagat ägg, mjölk samt finfördelade nötter och baljväxter inklusive jordnötter under det första levnadsåret. Rådet gäller alla barn, även barn med eksem, misstänkt allergi mot ett annat livsmedel eller ärftlighet för allergi.”

Kanske är det lite väl allmänt formulerat, det står inte tydligt varför alla föräldrar absolut bör göra detta.

– I många andra länder är man tuffare och säger ”om du inte ger ditt barn jordnötter och ägg tidigt ökar risken för att barnet blir matallergiskt”, men vi är lite mesigare i Sverige, säger Anna Asarnoj, docent och barn-
allergolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna och en av forskarna bakom två nya forskningsrapporter som ger nytt hopp om att många barn kan slippa utveckla matallergier.

Glada nyheter

Glad nyhet 1:

• Pyttesmå smakportioner av jordnöt, komjölk, vetemjöl och ägg minskar markant risken att utveckla matallergier. En förebyggande metod som alla föräldrar enkelt kan använda. Studien kom 2022.

Glad nyhet 2:

• Oral immunterapi har visat sig vara en lovande metod för att bota små barn som redan blivit jordnötsallergiska. Men det gäller att sätta in behandlingen innan barnen fyllt fyra år. Metoden kräver sjukvårdsutbildad personal. Eller ”don’t try this at home”, som Anna Asarnoj säger. Ettårsuppföljningen av studien kom i år.

Minskade risken

Vi börjar med den förebyggande metoden. Redan tidigare har det gjorts flera studier som visat på att man kan förebygga allergier genom att tidigt introducera jordnöt till små bebisar. Men då har det dels enbart handlat om högriskbarn (som till exempel hade eksem eller redan konstaterad annan matallergi), dels var portionerna man skulle ge barnen stora, motsvarande 30 jordnötter i veckan. Men resultaten var lysande. Så lysande att forskarna knappt vågade tro på dem. Risken att få jordnötsallergi minskade från 18,4 procent i kontrollgruppen till 2,2 procent i gruppen som tidigt fick smaka på jordnöt.

Man har alltså i flera år vetat att tidig introduktion av allergena livsme­del ger ett effektivt skydd. Men den nya studien preventADALL kom ändå som en revolution.

– Det som var väldigt roligt med vår studie var att den gjordes på ett genomsnitt av bebisar, alltså inte enbart högriskbarn. Och det visade sig att även pyttesmå portioner räckte för att skydda mot utveckling av mat­allergi, säger forskaren Anna Asarnoj.

Räcker med en knivsudd

Det handlar om en knivsudd mat, en fingerdutt, ett litet smakprov.

– Vi började att från tre månaders ålder introducera först jordnöt, sedan komjölk, vetemjöl och ägg. Vid tre års ålder testades barnen för allergi, berättar Anna Asarnoj.

Risken för jordnötsallergi hade mer än halverats. I kontrollgruppen drabbades 2,0 procent, i gruppen som fått smakportioner 0,7 procent.

– Mjölk- och äggallergi växer de flesta barn ifrån, även om cirka 20 procent tråkigt nog aldrig blir av med den. Vetemjölsallergi är ovanligt i Sverige. Men blir man jordnötsallergiker så får man dras med det hela livet, säger Anna Asarnoj.

Eller så har det i alla fall varit fram tills nu.

Ny metod ska bota jordsnötsallergi

För i en annan, helt ny studie visar Anna Asarnoj och andra forskare att oral immunterapi kanske kan häva allergier om metoden sätts in tidigt – före fyra års ålder.

Efter ett år av intag av till en början mycket små och sedan ökande doser jordnöt till barn med konstaterad jordnötsallergi tålde de allra flesta barnen stora mängder jordnöt. Nu återstår att se om effekten håller i sig.

Men den metoden är inget du kan prova själv utan du måste få hjälp av sjukvårdsutbildad personal att starta och genomföra behandlingen, detta för att minska riskerna.

Effektivt skydd mot allergi

De här nya rönen om förebyggande av allergi och faktiskt botande av tidig allergi, kan man säga att det är ett slags allergi­vaccin? frågar jag och ser en smaskig rubrik framför mig.

– Nej, svarar forskaren Anna Asarnoj direkt, hon som har mer koll på saker.

– Vaccin kan man inte säga att den förebyggande behandlingen är. För vaccin är liksom något annat. Men det är ett effektivt skydd mot att utveckla allergi.

Ett effektivt skydd mot allergi. Smaka på de goda nyheterna. Ta en liten slick bara, det räcker!

Text Maggan Hägglund Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php