Ny bok ska öka kunskapen om matallergi

Anna Asarnoj är barnallergologen som brinner för att sprida kunskap om barns matallergier. Nu har hon skrivit en bok som riktar sig till barnavårdscentraler och primärvården.

Varje vecka kommer det barn som under en längre tid undvikit att äta olika födoämnen till den barnallergimottagning på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm där Anna Asarnoj arbetar. Ofta har föräldrarna fått rådet från en vän, något forum på nätet, på vårdcentralen eller barnets barnavårdscentral.

– Det är en stor tankevurpa, tycker jag. Med den kunskap vi har i dag vet vi att det absolut sämsta är att utesluta något ur kosten, utan tydliga allergisymtom mot just det livsmedlet. Anledningen är att undvikandet i sig i stället kan öka risken för att barnet ska bli allergiskt, säger Anna Asarnoj, specialist i barn- och ungdomsallergologi.

Hon ägnar en del av sin tid åt forskning och det mesta handlar om just matallergier hos barn. Ett område där det hänt mycket de senaste åren.

Olika råd

I dag vet vi till exempel att matallergierna i samhället inte minskade, utan tvärtom ökade, när föräldrar förr fick rådet att vänta med att låta barn introduceras för mat som nötter och ägg. Det har helt enkelt visat sig vara större chans för barn att lära sig tåla mat om de regelbundet får smaka på all sorts mat tidigt i livet när immunförsvaret fortfarande är formbart.

Men det är inte alltid den nya kunskapen når föräldrarna och den vårdpersonal som ger råd och vård när barnen är små.

– Det är anledningen till att den här boken kändes så viktig att skriva. Som det är i dag får föräldrar till barn med misstänkt allergi helt olika råd beroende på vem de träffar. Dessutom finns det en hel del myter om matallergi som behöver stickas hål på.

Utöver de nya råden om matintroduktion tar boken även upp problemet med missvisande allergitester och svårigheten att skilja mjölkproteinallergi från andra anledningar till kolikbesvär. Den är både tänkt att öka kunskapen hos vårdpersonal och fungera som ett stöd i mötet med föräldrar.

Samtidigt är allergi och överkänslighetsreaktioner hos barn ett svårt ämne, betonar hon.

– Det tycker även jag, och jag har det ändå som specialintresse.

Små mängder

En vanlig anledning till att föräldrar har uteslutit saker ur sina barns kost är eksem.

– Om det är det enda symtomet är det bättre att i första hand behandla själva eksemet med till exempel mjukgörande kräm och kortisonkräm, än att plocka bort något ur kosten.

Genom att fortsätta äta får barnet en chans att utveckla tolerans mot ämnet i stället. Det är dessutom extra viktigt om barnet har eksem och därmed större risk att utveckla matallergi.

– Mitt enskilt viktigaste råd är att ge barnet all slags mat och att ge de olika livsmedlen regelbundet, minst tre gånger i veckan. Men det räcker med små mängder, som att få suga på förälderns finger med maten på.

Om barnet däremot får en akut allergisk reaktion och blir påverkat ska man självklart inte ge livsmedlet igen, menar hon. Då ska man gå till läkaren för att få det utrett. Och om ett barn redan har utvecklat en bekräftad svårare allergi mot till exempel jordnötter är det givetvis viktigt att i stället undvika det man är allergisk mot, poängterar Anna Asarnoj.

Text Zandra Zernell

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php