Råd till föräldrar påverkar barnens allergier 

En del av råden som tidigare gavs föräldrar kan ha ökat risken för astma och allergier. Men vad har hänt efter att råden ändrats? Det är något forskaren Emma Goksör tittar på i en stor befolkningsstudie. 

Städa noga, undvik att ha hund och ge inte barnet mat som fisk och ägg innan de fyllt ett. Det var råd som gavs nyblivna föräldrar för 20–30 år sedan för att minska risken för allergier.

Mycket har hänt sedan dess. Studier har visat att en uppväxt med hund till och med kan vara kopplat till minskad risk för allergi, även om mer forskning behövs. Och när det gäller rådet om att undvika vissa livsmedel tyder mycket forskning på att det är bättre att göra tvärtom.

– En stor del handlar om vad som händer väldigt tidigt i livet, när vårt immunsystem utvecklas. Olika miljöfaktorer kan då i samverkan med våra gener påverka om immunsystemet antingen börjar luta åt ett mer misstänksamt håll eller mer tillåtande håll, som gör att vi lättare lär oss tolerera ofarliga saker i omvärlden, säger Emma Goksör, barnallergolog vid Drottning Silvias barnsjukhus och forskare vid Göteborgs universitet.

För att få veta mer har hon och hennes forskarkollegor följt 4 000 barn födda 2003, från födseln upp till 12 års ålder, i den stora befolkningsstudien Västra Götalands barn. I den har de till exempel sett att antibiotikabehandling väldigt tidigt i livet verkar vara en riskfaktor för framför allt astma, även om orsakssambandet inte är helt klarlagt.

Men också att tidig introduktion av fisk verkar skydda mot allergi.

– Vi vet ännu inte säkert om det är fisken i sig som skyddar eller om barn som äter fisk tidigt även får en bättre kost över lag. Men fisk innehåller nyttiga fettsyror och D-vitamin, som tros stimulera immunförsvarets utveckling åt ett mer tolerant håll.

I sitt arbete träffar Emma Goksör många barn och deras familjer och hämtar en stor del av sin drivkraft i det.

– Det är fantastiskt att få vara med när allergier antingen visar sig ha växt bort eller när en patient kan bli hjälpt av någon av de nya behandlingar som kommit, som biologiska läkemedel mot astma och eksem.

Själv var hon omgiven av läkare som liten. Mamma, pappa och morfar – alla jobbade som läkare. Det var dock inget yrke hon själv ville ha. Men fascinationen för människokroppen växte under gymnasieåren och efter att ha sommarjobbat som mentalskötare och undersköterska insåg hon att läkaryrket ändå var även hennes värld.

Vad händer härnäst? Jo, nu följer Emma Goksör en ny generation barn som föddes 2018 och jämför den med barnen i den förra studien.

– Vi vill bland annat se om förekomsten av allergier har förändrats efter att Livsmedelsverket ändrat sina råd om när man kan börja ge smakportioner till små barn. Men också om föräldrar följer de råden. Det ska bli spännande!

Text Zandra Zernell Foto Julia Sjöberg