Drömmer om att stoppa allergi mot kläder 

Det finns mängder av kemikalier i kläderna vi köper och de flesta sitter kvar även efter flera tvättar. Forskaren Ulrika Nilsson vill ta reda på vilka ämnen som ger hudallergi – och stoppa de värsta från att ens finnas i våra kläder. 

En detektiv som upptäcker mysterier av olika slag. Så tänkte Ulrika Nilsson som liten att en forskare var. Därför älskade hon att leka just forskare och kikade i sitt mikroskop efter spännande upptäckter.

– Jag var intresserad av naturen och fantiserade om en egen kemilåda att experimentera med, säger hon och skrattar lite åt minnet i sitt arbetsrum på Stockholms universitet.

Någon kemilåda blev det inte. Men intresset höll i sig och Ulrika Nilsson flyttade från Umeå till Stockholm för att läsa kemi på universitetet.

– Jag kommer inte från ett akademikerhem, min pappa var Konsumföreståndare och mamma jobbade i butiken. Men de har alltid gett mig och mina syskon mycket frihet och möjligheten att drömma.

I dag är Ulrika Nilsson professor i kemi och forskar om allergiframkallande kemikalier i kläder. Hon startade sin forskarbana med att undersöka vilka ämnen som finns i luftföroreningar och kosmetiska produkter. Men det är hennes forskning om kläder som verkligen fått genomslag.

– Det var en aha-upplevelse när jag insåg hur mycket kemikalier vi människor utsätts för genom våra kläder, till och med ibland i ekomärkta babykläder. Många är allergiframkallande och det är inte ovanligt med textilallergi. Samtidigt är det svårt att veta exakt hur vanligt det är, eftersom bara en del får komma till klinik och testas.

Dessutom finns bara en bråkdel av alla ämnen med i de allergitester hudklinikerna använder. I en studie från i våras såg Ulrika Nilsson och hennes forskarteam att de ämnen som hittills ansetts vara mest allergiframkallande, de dispersiva färgämnena, inte var särskilt vanliga. I stället uppmättes skyhöga halter av helt andra ämnen, som det ännu inte finns någon reglering av.

Det krävs både bättre kontroller från myndigheternas sida och bättre metoder för att screena kläder, menar Ulrika Nilsson.

Hon och hennes kollegor har nu tagit fram en ny avancerad screeningmetod, som är enklare att använda och kan mäta fler textilkemikalier på samma gång.

– Drömmen är att man genom mer kunskap om alla kemikalier som används i textilindustrin ska kunna testa klädallergiska patienter för mer relevanta kemikalier och på sikt även minska användningen av dem. Både i nya och i återvunna textilier.

Själv älskar Ulrika Nilsson kläder, trots att hon vet vad de kan innehålla.

– Men jag köper få plagg av lite dyrare kvalitet och mest i naturmaterial. Det innehåller oftast inte lika mycket kemikalier som till exempel de som är av polyester.

Text Zandra Zernell Foto Jens Sølvberg