Forskaren: Allergidiagnos kan minska antibiotikaresistensen

Runt 9 av 10 med misstänkt penicillinallergi är i själva verket inte är allergiska alls. Ändå får de bredspektrumantibiotika utskrivet – något som ökar risken för antibiotikaresistens. Det menar allergispecialisten Ágnes Csuth.

Ett problem som ökar risken för antibiotikaresistens är den stora förskrivningen av bredspektrumantibiotika. Och en anledning till att du som patient får denna bredare antibiotika utskriven är om du har en misstänkt allergi mot penicillin.

– Mellan 7 och 10 procent av befolkningen har en misstänkt penicillinallergi, enligt internationella data. Men studier visar att bara 10 procent av dem har en riktig allergi. Det innebär att 9 av 10 inte visat sig vara allergiska efter att en mer noggrann allergiutredning. Penicillinallergi är alltså väldigt överdiagnostiserat, säger Ágnes Csuth.

Kan ha orsakats av annat

Vanliga symtom vid penicillinallergi är olika slags hudutslag, som nässelutslag eller mässlingsliknande utslag. Du kan även få allvarligare symtom som andningssvårigheter eller medvetandepåverkan, men det är väldigt ovanligt.

Problemet är att många som någon gång fått en varning för misstänkt penicillinallergi haft just hudutslag eller andra milda symtom. Besvär som lika gärna kan ha orsakats av något annat, till exempel själva infektionen de haft, menar Ágnes Csuth.

Ger längre vårdtid

– Penicillin är ett slags antibiotika som är väldigt effektivt vid vissa infektioner. Det ger färre biverkningar än bredspektrumantibiotika, som läkaren skriver ut som alternativ till alla med misstänkt penicillinallergi. Bredspektrumantibiotika, i sin tur, ger ofta längre vårdtid, högre kostnader och bidrar dessutom till utvecklingen av antibiotikaresistens.

Ágnes Csuth och hennes forskarkollegor vid Linköpings universitet undersöker just nu, med hjälp från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, hur misstänkt penicillinallergi kan utredas och diagnostiseras på ett bättre och enklare sätt. På så sätt hoppas de bidra till att minska antibiotikaresistensen och till att alla som inte har en riktig allergi ska kunna använda penicillin igen.

Text Zandra Zernell Foto Canva