Så fixar du extra pengar via försäkringen

Vet du att du kan få ersättning från ditt försäkringsbolag om du eller ditt barn har astma, allergi eller atopiskt eksem? Vanligast är att det ingår i barnförsäkringen. Det finns bara ett aber: du måste ha tecknat försäkring innan problemen uppstår.

Att någon i familjen har allergier, astma eller atopiskt eksem påverkar vardagen för hela gänget. Du ska planera måltider som passar alla, måste kanske köpa dubbel uppsättning av köksredskap och lägga en stor del av din fritid på omvårdnad. Eksem ska smörjas in och medicin ska inhandlas.

Att du kan få bidrag från Försäkringskassan för att du till exempel behöver tvätta kläder oftare och lägger mycket tid på omvårdnad visste du kanske. Men vad många inte vet är att en diagnos som håller i över tid kan ge rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag också. Vanligtvis ingår det här skyddet i barnförsäkringar, men i vissa fall även i sjukdomsförsäkringar för vuxna.

– Till att börja med måste du ha en försäkring som täcker medicinska skador och invaliditet. När det gäller hur mycket pengar du kan få så utgår alla försäkringsbolag från samma regelverk och samma medi­cinska tabellverk, säger Anna-Karin Klomp, vårdpolitiskt sakkunnig på Astma- och allergiförbundet.

Teckna försäkringen tidigt

Det medicinska tabellverket visar hur många procent av ditt försäkringsbelopp du har rätt till, utifrån hur svåra besvären är. Men det dröjer innan ersättningen för medicinsk invaliditet kan betalas ut. Tidigast vid 18 års ålder kan det ske, och då ska det ha gått några år sedan diagnosen ställdes för att kunna bevisa att tillståndet är permanent. Först då kan det klassas som en medicinsk invaliditet.

Det är dock viktigt att teckna barnförsäkringen tidigt, helst redan innan barnet är fött. Det menar Astma- och allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr.

– Det kan vara så illa att om ett syskon är väldigt allergiskt så kan försäkringsbolaget vara kinkiga med att låta er teckna en försäkring som gäller allergi för nästa barn. Fast det är väldigt olika.

Som vi nämnt tidigare finns också omvårdnadsbidrag som går att ansöka om från Försäkringskassan. Och även här kan det finnas pengar att hämta från försäkringen! Om du blir beviljad omvårdnadsbidrag kan vissa barnförsäkringar skjuta till samma summa.

Lät att missa

– Det här bedöms väldigt olika från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Men det är värt att kolla upp, säger Mikaela Odemyr.

Själv hade hon ingen aning om att man kunde få ersättning från försäkringen, inte förrän sjukhuskuratorn berättade det för henne.

– Det är så mycket annat man ska komma ihåg när man är förälder till ett barn med allergi. Jag tror att många missar den här möjligheten, säger hon.

Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, håller med. Han tycker att man alltid ska anmäla sin dia­gnos till sitt försäkringsbolag, sedan får de begära in de intyg som behövs.

– Har man för svaga symtom så får man ingen ersättning, så det är viktigt att allt som sker i vården står i din journal, säger han.

Kan begära omprövning

När du väl får ersättning från försäkringen får du en engångssumma som baseras på hur allvarliga besvären är. Ju svårare besvär, desto högre invaliditetsgrad, som mäts i procent. Vad summan sedan blir beror på vilken nivå din försäkring ligger på (se mer i faktaruta).

– Det du kan argumentera med försäkringsbolaget om är procentsatsen, om du tycker att dina problem har bedömts för lågt, säger Håkan Carlsson.

Om du skulle vara missnöjd med bedömningen ska du i förs­ta hand kontakta försäkringsbolaget och den handläggare du haft. Det kan ju vara ett missförstånd som ligger bakom.

– Annars får du begära att de gör en formell omprövning. Då blir det i regel en annan person på försäkringsbolaget som gör den. Kanske kan den personen komma fram till en högre procent, säger Håkan Carlsson.

Skulle du inte få någon höjning och vill gå vidare så kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden. Det kostar ingenting och där finns medicinsk expertis som kan bedöma den här typen av ärenden. Och skulle de ha en annan åsikt kommer försäkringsbolaget att rätta sig efter deras beslut.

Ersättning för vuxna

Men om man inte blir allergisk förrän i vuxen ålder då? Går det att få ersättning då?
– Det kan gå. Då behöver du ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring som omfattar den typen av sjukdomar. Men det är det inte alla som gör, säger Håkan Carlsson.

I en jämförelse som gjorts av Konsumenternas försäkringsbyrå har två av fem bolag astma- och allergiersättning för vuxna.

– Sedan finns det ibland gruppförsäkringar som man kan få via sin arbetsgivare, och dem har vi inte koll på. Om du kollar med ditt försäkringsbolag så har de antingen en lista med de sjukdomar de ersätter, eller en lista med de sjukdomar de inte ersätter, säger Håkan Carlsson.

Hans råd är att alltid prova att söka ersättning om man är osäker. Det kan trots allt vara ganska många sidor i ett försäkringsavtal, och svårt att hitta alla detaljer.

Inte samma för alla

Det som Konsumenternas försäkringsbyrå oftast får klagomål på är att man inte förstår varför man har fått avslag på ett ärende.

– Oftast är det beslutsmotiveringarna från försäkringsbolaget som vi får klagomål på. Att de inte ger tillräckliga motiveringar. Det är ett förbättringsområde för alla försäkringsbolag inom personförsäkringarna.

Även när det gäller de medi­cinska tabellverken har det funnits förbättringsområden, och en uppdaterad version har varit ute på remiss, bland annat hos Astma- och allergi­förbundet. Det här har resulterat i en uppdatering av regelverket, som gäller från 1 januari 2024. Framför allt är det en språklig uppdatering, som ska göra det mer tydligt och användarvänligt, men också en uppdaterad terminologi. Man har till exempel tagit bort termen ”luftburen jordnöts­allergi” den här gången.

– Man ska komma ihåg att det medicinska tabellverket inte är något uppslagsverk. Det är inte så att en sjukdomsdiagnos ger samma ersättning för alla. Allt beror på hur den yttrar sig, vilken nedsättning just du har, säger Carina Pettersson, sekreterare i Svensk försäkrings personskadekommitté.

Så får du ut på försäkringen – 3 tips

  1. Anmäl hellre 
en gång för mycket än en gång för lite.
    Det kan finnas preskriptionstider som träder i kraft om du väntar för länge med att anmäla att du har en diagnos som ger medicinsk invaliditet. Så anmäl din diagnos till ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
  2. Var tydlig.
    Om du anmäler en skada eller sjukdom har försäkringsbolaget ansvar att utreda och se till att du får den ersättning du ska ha. Men det är ändå bra att själv ta reda på vad försäkringen ska ge, ifall de råkar missa något.
  3. Ha koll på din journal.
    Kontrollera att allt står med där, och att besvären är korrekt återgivna. Kanske upptäcks det när ärendet ska slut­regleras att läkaren inte tagit med allt. Då blir det besvärligt.

Hur mycket kan du få?

När du får ersättning från försäkringsbolaget för din diagnos får du en engångssumma.
Ersättningen bestäms utifrån hur allvarliga symtom du har, och alla försäkringsbolag utgår från direktiven i det så kallade medicinska tabellverket som Svensk försäkring slagit fast.
Om du till exempel har den lägsta nivån som ger ersättning för astma, 
3 procents invaliditet, får du en klumpsumma på 30 000 kronor om ditt försäkringsbelopp är 1 miljon kronor. Når dina besvär upp till invaliditetsnivån 5 procent blir det 50 000 kr, och så vidare.
Har du ett högre försäkringsbelopp blir det mer i ersättning, men då betalar du också mer för din försäkring.

Fler bidrag finns 
att söka från 
Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag
Som vårdnadshavare till ett barn med allergi, eksem eller astma kan du ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Det är alltså ett bidrag till den omvårdnad som krävs för att ta hand om ditt barn utifrån dess funktionsnedsättning. Till exempel insmörjning eller medicinering, eller om du kanske inte kan arbeta heltid på grund av barnets diagnos.
Det finns fyra nivåer av omvårdnadsbidrag. Ett helt bidrag är på
10 938 kronor per månad. De lägre nivåerna erbjuder 25, 50 eller 75 procent av det bidraget.
Obs! Vissa försäkringsbolag har inskrivet i sina avtal att de matchar Försäkringskassan om du får omvårdnadsbidrag, och betalar ut lika mycket från din försäkring. Så även här kan det finnas pengar att hämta!

Merkostnadsersättning
Om du har ett barn med en funktionsnedsättning som medför större utgifter kan du också ansöka om merkostnadsersättning. Det kan handla om att ditt barn behöver specialmat, att du behöver laga dubbla uppsättningar av mat, eller att ni inte kan åka kollektivt och behöver besöka vårdinrättning ofta. För att få det här bidraget måste du bevisa dina merkostnader, och de ska uppgå till minst 13 125 kronor per år.
För 2023 har du kunnat få mellan 1 313 och 3 063 kronor per månad beroende på hur stora merkostnader du haft.
Obs! Ersättningen finns också för vuxna med funktionsnedsättning.

Snårigt och svårt?
Här finns hjälp att få:

Konsumenternas försäkringsbyrå är en oberoende stiftelse som ger vägledning och information om försäkringar. Du kanske står inför att teckna en barnförsäkring men vet inte vad du ska tänka på eller hur du ska jämföra. Då är det bara att höra av dig med dina frågor.

Text Karin Wallén Foto Colourbox