Ny kunskap om katt- och hundallergi

Den nya allergidiagnostiken har betytt en hel del för vår kunskap om allergi mot katt och hund. Visste du till exempel att din hundallergi egentligen kan handla om korsallergi mot katt?

De flesta har nog hört talas om den moderna allergidiagnostiken, det som också kallas molekylär allergologi, och hur den förändrat synen på allergier. Att kunna mäta exakt vilka protein i ett allergen som en patient reagerar på har gjort det möjligt att till exempel skilja en ”äkta” svår nöt- eller jordnötsallergi från en lindrigare korsreaktion mot pollen.

Men metoden har även påverkat hur forskarna ser på katt- och hundallergi.

– Vi har inte sett en så tydlig nytta som vid till exempel jordnötsallergi. Men ibland får patienter svar från pricktest som inte stämmer överens med symtomen de upplever – och då kan vi gå in och analysera allergin mer noggrant, säger Jon Konradsen, överläkare i barnallergi och lungmedicin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Korsreaktion mellan hund och katt

Forskarna har kartlagt åtta olika proteiner i kattallergenet och lika många hos hunden. Allergen utsöndras via saliv, mjäll och urin. Hos katten reagerar nästan alla kattallergiker, 90 procent, mot samma protein. Därför kan vanliga allergitest mot katt ge ett ganska säkert svar.

Hundallergiker däremot kan reagera mot flera olika proteiner. Det gör pricktestet lite mer osäkert.

– Ett exempel vi läkare kan möta är en patient som fått ett positivt, men inte jättehögt, utslag på pricktest. Patienten berättar att denne reagerar på vissa hundar, men inte andra.

Om det då även visar sig att han eller hon har en kattallergi kan man med hjälp av ett komponenttest ta reda på om det i själva verket kan handla om en korsallergi mellan katt och hund. Det skulle i så fall innebära att patienten inte är primärt hundallergisk.

Ett annat exempel är om du som patient bara är sensibiliserad mot ett protein i hunden som kallas Can f 5. Det allergenet utsöndras enbart av hanhundar, vilket innebär att du utan besvär kan umgås med till exempel tikar i omgivningen.

Kan minska oro

Betyder den här nya kunskapen att läkare kan ge andra, mer hoppfulla råd till katt- eller hundallergiker som längtar efter ett husdjur? Nej, så långt går det inte att dra det hela, menar Jon Konradsen.

– När man väl är sensibiliserad för något finns stor risk att utveckla bredare sensibilisering, alltså att bli mer allergisk och även utveckla astma. Men det kan vara bra att få veta att du inte behöver vara orolig för att hälsa på mormor och morfar till exempel, om de har hund.

Om en familj däremot redan har en hund och ett barn visar sig ha utvecklat allergi kan det i vissa fall finnas anledning att använda molekylär diagnostik. Analyserna görs dock i allmänhet inte av allmänläkare på vårdcentaren, utan på allergimottagningar.

Skräddarsytt vaccin

Förhoppningen är att den nya diagnostiken även ska få ett genomslag i framtagandet av de extrakt som används till allergenspecifik immunterapi, eller allergivaccinering som det ofta kallas. Metoden går ut på att genom regelbundna injektioner av katt- eller hundallergen vänja kroppen vid katter eller hundar.

I dag fungerar behandlingen framför allt vid kattallergi. Mot hund är vaccinet mindre effektivt, troligtvis för att vaccinextraktet inte alltid innehåller de proteiner som en hundallergisk patient är sensibiliserad mot.

– Vi hoppas att vi någon gång i framtiden ska kunna skräddarsy vaccinet efter varje patients särskilda sensibiliseringsmönster, det vill säga mot de proteiner som just du reagerar på. Men för det krävs både mycket pengar och stora studier, säger Jon Konradsen.

Fakta/Katt- och hundallergen

  • Fel d 1 är det allergen hos katten som majoriteten av alla kattallergiker reagerar på.
  • Can f 1 är det allergen som flest hundallergiker reagerar mot. Det kan återfinnas i dammpartiklar och är svårt att få bort från omgivningen. Därför kan kraftigt allergiska personer reagera även på en plats där en hund tidigare har vistats.
  • Can f 5 finns i hanhundars urin och sädesvätska. Reagerar du enbart på det kan du exponeras för tikar utan besvär.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php