Pollenallergi tas inte på allvar

Att ha svår pollenallergi kan kännas som att ha influensa. Det är signaler till hjärnan som ger en liknande sjukdomskänsla, berättar botanisten och pollenexperten Åslög Dahl. Förståelsen för detta är liten, kanske speciellt för elever i skolan.

Åslög Dahl är ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet. Hon kan allt som är värt att veta om pollen och om hur mekanismerna vid pollenallergi ser ut, hur mycket det påverkar oss fysiskt och psykiskt.
–– Pollenkornen fyller en mycket viktig funktion, de är nödvändiga för växternas fortlevnad, berättar Åslög Dahl. De utgör den hanliga delen av fortplantningen och innehåller spermaceller som fastnar på pistillerna märke. Pistillen och pollenkornet talar ett kemiskt språk med hjälp av proteiner, fetter och andra molekyler. Pollenkornens fetter liknar fetter som finns i kroppen och är aktiva vid inflammation.
Allergen, till exempel de som utsöndras från pollen, fäster på receptorer på mastceller som vi människor har bland annat i nässlemhinnan och det leder till allergi. Det kan också ge astma.
Det är främst de vindpollinerande arterna som ställer till problem. Vid tillfällen av extremt mycket pollen kan även icke-allergiker få besvär.
–– De som arbetar med växter kan få allergi även av andra växter än de vanligaste, som är björk, gräs och gråbo. Mindre vanliga är hassel, al, ek och bok. Pollenallergi kan också ge korsreaktioner mot födoämnen.

Allmän sjukdomskänsla

Svårighetsgraden vid pollenallergi varierar mycket. Omkring 14 procent barn och 25 procent vuxna har pollenallergi. Cirka hälften av dem har medelsvår till svår allergi.
Följdsjukdomar till pollenallergi är astma, bihåle- och öroninflammation. Själva allergin kan ta sig uttryck som nysningar, rinnande näsa, kliande ögon och trötthet.
–– Tröttheten kan ofta vara det värsta. Barn kan bli hyperaktiva, okoncentrerade och så vidare.
I den allergiska processen bildas vita blodkroppar, de kommer ut i blodbanorna, till vävnaderna som svullnar och blir skadade. Signalsubstanser sprids i kroppen.
I andningsvägarna finns nervändar som påverkas av signalsubstanserna och skickar signalerna vidare till hjärnan. De ger en sjukdomskänsla liknande den vid influensa, till exempel nedsatt aptit och trötthet.
Luftföroreningar spär på reaktionen genom att öka inflammationen. Kväveoxid, partiklar och ozon i luften påverkar till det sämre.

Dålig sömn

I studien ”Gräspollenhalter, symtom och livskvalitet” fick barn och tonåringar i Malmö besvara en enkät. Resultatet visade att livskvaliteten följde pollenhalterna, ju högre halter desto lägre livskvalitet.
En av pollenallergins effekter är att slemhinnorna i näsan svullnar och påverkar nattsömnen. Hela 64 procent av de pollenallergiska tonåringarna vaknade flera gånger per natt.
–– Pollenallergi medför att skolbarn blir väldigt trötta i skolan. Med dålig sömn får man svårt att lägga saker på minnet och det påverkar skolprestationen. Det påverkar också prestationer som kräver koncentration och uthållighet.
Allergimedicin kan också ge trötthet, framför allt äldre varianter av antihistaminer.
Obehandlad pollenallergi och ADHD kan ta sig liknande uttryck, som aggressivitet, oro och bristande uppmärksamhet. Dessa orsakssamband är dock inte klarlagda.
–– Örontrumpeten kan svälla igen så att man inte hör. Nedstämdhet och depression hör till sjukdomskänslan. Det finns till och med visade samband mellan ökad självmordsfrekvens och ökad pollenförekomst. Studier visar att lärare inte förstår problemen.

Problemet underskattas –

Under tonårstiden drar sig många med pollenallergi undan. De känner sig oattraktiva när de snörvlar, hostar och gnider sig i ögonen. De kan vara rädda för att bli retade. Tonåringen går hellre hem och blir lätt utanför, det kan i sin tur leda till känslomässiga problem.
Många har inte fått någon diagnos och därmed ingen behandling.
–– Barn och ungdomar förstår inte att det är pollenallergin som påverkar allmäntillståndet och att de måste medicinera. Problemet underskattas av vården och få kommer till specialist.
Extra svårt är det under våren då det är många prov i skolan. Gräspollen kommer tidigare numera, på grund av ett varmare klimat, redan i april i södra Sverige.
–– Pollenallergi är en sjukdom som gör att man inte kan utveckla sin fulla potential – man får sämre förutsättningar att lyckas. Kunskap, hänsyn, åtgärder och adekvat behandling kan hjälpa. Och lyssna på pollenprognoserna!

Text Lena Granström Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php