Björkpollenallergiker lider ofta av matallergier

Nya korsallergier upptäcks när våra matvanor ändras till följd av resor och nya importerade livsmedel och frukter. Här har vi med hjälp av Nils E Eriksson samlat olika födoämnen som korsrelaterar med björkpollen.

Kiwiallergi har blivit vanligt

En relativt ny björkrelaterad fruktallergi är kiwiallergin. I tidigare svenska enkätstudier nämndes inte kiwi överhuvudtaget, medan denna frukt kom högt upp bland de tio vanligaste allergenerna i studier publicerade på 2000-talet. I en tysk studie konstaterades att samtliga kiwiallergiker var björkpollenallergiska, medan man i en undersökning från Spanien fann att 21 procent av kiwiallergiska patienter inte hade någon björkpollenallergi, och dessa hade allvarligare symtom än de björkpollenallergiska. Studierna visar att patienter som alla hade björkpollen relaterad födoämnesöverkänslighet uppgav 51 procent att de fick besvär av kiwi.

Jackfrukt

En mera ovanlig frukt i våra affärer är Jackfrukt, Artocarpus heterophyllus. Den kan bli mycket stor; frukten kan väga 40-50 kg. Man äter bara det gula eller lila fröhyllet som är saftigt. Studier visar att det finns samband mellan jackfruktsallergi och björkpollenallergi.

Kakiplommon – persimon – sharonfrukt

Kaki, Diospyros kaki, är ett upp till 12 m högt träd. Den orange eller gula frukten, även kallad sharon eller persimon, liknar en tomat och är oftast fyrrummig. Dessa frukter är mycket vanliga i svenska fruktdiskar idag. Allergi mot sharonfrukt är en ny björkpollen relaterad allergi. I en svensk enkätstudie bland patienter med björkpollenallergi förenat med någon matallergi uppgav 17 procent att de fick besvär av sharonfrukt.

Cikoria

Cikoria är en ört med ljusblå blommor. Den tillhör familjen Asteraceae. Olika cikoriaarter används som sallat, under benämningar som endiv och rossisallat eller radicchio. Torkad mald cikoriarot har använts som kaffesurrogat. Såväl blad som rot används för övrigt inom alternativmedicinen. I en rapport från Belgien beskrivs fyra patienter med oralt allergisyndrom utlöst av cikoria. Samtliga hade björkpollenallergi och två även gråboallergi.

Jordgubbar

Överkänslighet för jordgubbar har ansetts vara utlöst via icke-allergiska mekanismer. Nyligen har dock visats att jordgubbar innehåller allergen, som har samma ursprung som björkpollenallergenet, Bet v 1. Vita jordgubbar saknar detta allergen. I enkätstudier har överkänslighet för jordgubbar emellertid aldrig kunnat relateras till björkpollen-allergi.

Diverse exotiska frukter…

I en enkät bland svenska björkpollenallergiska patienter med matöverkänslighet associerad till björkpollen fann man att följande frukter gav de tillfrågade besvär: apelsin, vindruva, banan, granatäpple, clementin, ananas, avokado, mango, honungsmelon, fikon, passionsfrukt. I en annan studie noterades ett samband mellan björkpollenallergi och besvär vid intag av pistagenöt, cashewnöt, kokosnöt, kastanj och muskot. Även för apelsin, mango, banan och litchi har korsreaktivitet med allergen i björkpollen konstaterats.
Patienter med allergiska reaktioner utlösta av granatäpple har visat sig vara allergiska även mot gräspollen, den ena även mot gråbo och Parietaria. Några in vitro-undersökningar angående eventuell korsreaktivitet har inte gjorts.

…och annat

I en studie från Österrike fann man att flera personer med allergi mot vallmofrön även var allergiska mot björk-, gräs- eller gråbopollen. Korsreagerande allergen med samma ursprung som pollenallergen inklusive Bet v 1 och Bet v 2 påvisades i vallmofröextrakt.
En hel del exotiska frukter har ännu inte börjat säljas i våra länder. Vissa får enligt EU inte säljas då de klassificeras som ”nya födoämnen”. Dit hör Nangainötter (Canarium indicum). I en dansk studie konstaterades att av pollenallergiker hade nästan 20 procent specifikt IgE mot Nangai.

Ärtväxter

I enkätstudier har konstaterats relation mellan björkpollenallergi och överkänslighet för jordnötter. Korsreaktivitet har nu med in vitro-undersökningar påvisats inte bara mellan björkpollen och jordnötter, utan även mellan björkpollen och andra födoämnen tillhörande ärtväxter (Leguminosae), såsom soja och mungböna.

Olika matallergi beroende på hur uttalad björkpollenallergin är

Björkpollenallergiska patienter som utvecklat överkänslighet för födoämnen tillhörande familjen flockblommiga växter, Apiaceae (morot och selleri), har högre specifikt IgE mot björkpollen än de, som bara utvecklar allergi för t.ex. hasselnöt och äpple. Allra lägsta IgE-nivåer har de som inte utvecklar någon födoämnesöverkänslighet alls. Ett par nyligen publicerade studier visar att korsreaktioner med födoämnen är vanligare om patienterna är allergiska mot flera pollengrupper, såsom björk, gråbo och gräs, än vid allergi mot bara en pollengrupp. Björkpollensensibilisering och födoämnesallergi kopplad till björkpollen har enligt en japansk studie konstaterats även i regioner där det inte finns björkar.

Källa: www.nilseeriksson.se

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php