Allergi mot björk får äpplet att klia i munnen

Att lida av pollenallergi innebär också en ökad risk att reagera på olika födoämnen, exempelvis äpplen och liknande. Fenomenet kallas för korsallergi, eller korsreaktion, och drabbar oftast personer som är allergiska mot björkpollen.

Korsallergi innebär att personer som är överkänsliga mot ett ämne, exempelvis björkpollen, också kan reagera mot födoämnen, främst frukter. Den paradoxala reaktionen uppstår när det finns proteiner som i princip är identiska i både pollenet och frukten, och som den drabbade har bildat antikroppar mot.
–– Proteinerna liknar varandra och är vad vi kallar för homofaga, säger Ulf Bengtsson, docent och överläkare vid Allergimottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
I takt med att allergiproblemen ökar så tyder mycket på att även korsreaktionerna blir fler.
–– Vi har visserligen inga aktuella siffror på det, men eftersom allergi mot björkpollen ökar så ökar också korsreaktionerna.

Vanligast vid björkpollenallergi

Korsreaktioner förekommer inte bara mellan luftburna allergen och födoämnen. De kan också uppstå mellan olika födoämnen som tillhör samma grupp. Personer som är allergiska mot stenfrukten persika kan exempelvis också reagera mot körsbär och plommon.
Samma fenomen återfinns också hos kräftdjur där det förekommer korsreaktioner mellan krabba, kräfta, hummer och räka.
Problemet är emellertid vanligast bland personer med björkpollenallergi. Det beräknas att mellan 60 till 70 procent av alla patienter som reagerar mot björkpollen också lider av korsreaktioner.
– Det är den största gruppen och det är också för dem som detta är ett kliniskt problem.

Selleri och gråbo

Majoriteten av dessa patienter får symtom från svalg och munhåla i form av klåda och svullnad när de äter en frukt de inte tål. Därför har reaktionen också fått namnet ””Orala Allergisyndromet”” (OAS).
I de flesta fallen är symtomen vid korsreaktioner inte allvarliga, men det finns en viss risk att reaktionen sprider sig till andra organ. I riktigt svåra fall kan patienten då drabbas av anafylaktisk chock som kräver omedelbar sjukhusvård.
Det finns också en typ av korsreaktion där situationen ofta utvecklas till en livshotande situation. Det handlar om kombinationen selleri och gråpollenallergi.
–– Den kan ge svåra och allvarliga symtom.

Skala och värm äpplet

Det finns flera möjligheter för en björkpollenallergiker att njuta av ett äpple trots risken för korsreaktioner. De flesta bygger på värmeprincipen berättar Ulf Bengtsson.
–– Du kan mikra ett äpple på högsta värme i en minut så försvinner allergenet. Men glöm inte att först picka hål i skalet annars exploderar äpplet.
Andra sätt att minska allergenmängden är att skala äpplet och ugnsbaka det eller skära det i klyftor och låta det komma i kontakt med luftens syre. Då oxiderar äpplet och vilket minskar allergenmängden.
Värmeprincipen för att reducera allergenmängden gäller emellertid bara frukt och grönsaker och inte nötter.
Det finns idag ingen specifik behandling av korsreaktioner. Den går bara att komma åt genom att behandla själva grunden till allergin.
– Det vi kan erbjuda i dag är att exempelvis vaccinera mot björkpollen. Då minskar också risken för korsreaktioner. Det blir en gratiseffekt, säger Ulf Bengtsson.

Text Set Mattsson