Fett i näsan lindrar pollenallergi

Tre Skåneläkare har tagit fram ett nytt medel mot pollenallergi. Det handlar om en blandning av fett och vatten som skyddar näsans slemhinna mot pollen. Redan i vår hoppas forskarna att medlet ska gå att köpa på apoteken.

Behandlingsprincipen är lika enkel som naturlig. Den bygger på kroppens egna försvarsmekanismer. Slemhinnan i näsan täcks av ett vätskeskikt som bland annat består av slem, fett, vatten och proteiner. Vätskan är en barriär som skyddar slemhinnan från ämnen som kan skada eller framkalla en allergisk reaktion, exempelvis pollen.
Lennart Greiff och Morgan Andersson, två överläkare vid öron, näs- och halskliniken på Universitetssjukhuset i Lund började fundera på om det skulle vara möjligt att förstärka barriären och göra den mer effektiv. De inledde ett samarbete med Per Wollmer, professor i klinisk fysiologi vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.
Forskarna började experimentera med olika lösningar av vatten och fett, så kallade mikroemulsioner. Testerna ledde till slut fram till en lösning som består av vatten, ytaktiva molekyler samt olika fetter.

Det blir som ett munskydd för näsan

Förstärker ett naturligt försvar

–– Lösningen sprayas in i näsan och lägger sig på slemhinnan och skyddar den från partiklar vi andas in. Principen är att den förstärker ett naturligt försvar, säger Lennart Greiff.
Exakt hur lösningen fungerar är inte klart, men experiment som gjorts talar för att mikroemulsionen kan kapsla in pollen.
–– Vår hypotes är därför att pollenet hindras från att nå slemhinnan där det gör skada och sätter igång en inflammation. Det blir som ett munskydd för näsan, säger Morgan Andersson.
Lösningen har studerats på nio försökspersoner. Efter det att de behandlats med lösningen utsattes de för en kraftigt provokation av pollen. Personerna fick sedan göra om samma procedur, men denna gång behandlades de med en koksaltlösning. Försökspersonerna rapporterade inte några biverkningar.
Det är sedan tidigare känt att koksalt har en viss lindrande effekt på allergiska symtom, men resultatet visar att fettlösningen reducerade allergisymtomen med 40 procent och inflammationen med drygt 50 procent jämfört med koksalt.

Den enda förebyggande behandlingen

Det är inte bara behandlingsprincipen som är naturlig. Även ingredienserna i lösningen är naturliga. De kommer från växtriket och vissa ingår i vanliga matprodukter.
–– Vi har försökt hålla det så enkelt som möjligt och medvetet plockat ämnen som redan finns i andra läkemedel och matvaror, säger Lennart Greiff.
Det är inte klarlagt exakt hur länge lösningen har effekt, men forskarna tror att två till tre behandlingar om dagen ska räcka för att hålla pollenet på avstånd.
–– Det är viktigt att påpeka att vi går inte ut säger att detta ska ersätta andra läkemedel. Men vi tror att personer med lindrig pollenallergi kan bli hjälpta av lösningen. Vi tror också, och det är viktigt, att den kan användas tillsammans med andra läkemedel för att öka behandlingseffekten.
Det finns i dag, förutom hyposensibilisering, inget medel som förebygger pollenallergi. De läkemedel som finns, antihistamin och steroider, används för att lindra inflammationen när den har uppstått.
–– Då har patienten redan utsatts för pollen och det har skett en frisättning av histamin. Vårt medel minskar risken för att den allergiska reaktionen överhuvudtaget ska dra igång. Det är den enda förebyggande behandlingen som finns, säger Lennart Greiff som hoppas att deras medel i framtiden ska bli det första steget i en så kallad behandlingstrappa mot pollenallergi. De följande stegen är sedan i tur och ordning antihistamin, lokalt verkande steroider och till sist hyposensibilisering.
Lösningen, som ännu inte fått något namn, betraktas inte som ett läkemedel. Den har registrerats hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt och förhoppningen är att den ska finnas ute på marknaden till våren.

Text Set Mattsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php