Plåster mot jordnötsallergi

Jordnötsallergi är en vanlig födoämnesallergi som kan resultera i en dödlig överkänslighetsreaktion. Nu har ett internationellt forskarteam tagit fram ett plåster som frisätter olika doser av jordnötsprotein, som skulle kunna användas som behandling.

I den aktuella studien ingick 221 barn och vuxna med jordnötsallergi. Via lottning fick de varje dag ett plåster som antingen frisatte jordnötsprotein i olika doser eller verkningslöst placebo.

Effekten mättes efter tolv månader och målet var att deltagarna skulle tåla en minst tio gånger högre dos av jordnötsprotein än de reagerat på tidigare.

Bäst effekt syntes bland barn och bland dem som fick 250 mikrogram jordnötsprotein, vilket var den högsta dosen. Bland dessa uppnådde 53 procent tolerans. Motsvarande siffra i placebogruppen var 19 procent.

Patienter som tidigare haft en mycket kraftig reaktion undantogs från studien.

 

Foto Colourbox