Personer med astma kan andas ut

En ny stor studie som tittat på hur covid-19 påverkar personer med astma visar att astma inte ökar risken för allvarlig sjukdom eller död på grund av viruset.

Forskare från det internationella medicinska forskningsinstitutet George Institute analyserade data från över 300 000 personer smittade med covid-19 från Asien, Europa, Nord- och Sydamerika och fann att förekomsten av astma bland dem överensstämde med den hos allmänheten.

Lägre risk

När covid-19-pandemin började spridas över hela världen väcktes oro för att personer med astma skulle ha högre risk att smittas, bli sjukare eller till och med dö.

– Människor med kroniska andningssjukdomar, som astma, rapporterades tidigare ha större risk under MERS-utbrottet, orsakat av ett virus med en liknande struktur, säger huvudförfattaren till studien, Anthony Sunjaya.

George Institute-teamet bestämde sig för att studera risken för infektion, svår sjukdom (som krävt intensivvård och/eller respiratoranvändning) och dödsfall från covid-19 hos personer med astma.

Resultaten visade att drygt sju procent av dem som testade positivt för covid-19 hade astma (fyra procent hade svår astma), jämfört med drygt åtta procent i den allmänna befolkningen. De visade också att personer med astma hade fjorton procent lägre risk att förvärva covid-19 och var betydligt mindre benägna att läggas in på sjukhus med viruset. Slutligen fanns det ingen uppenbar skillnad i risken för dödsfall från covid-19 hos personer med astma jämfört med dem utan.

Möjliga förklaringar

Chefen för institutets respiratoriska program, professor Christine Jenkins, säger att orsakerna till dessa resultat inte är klarlagda, men att det finns några möjliga förklaringar.

– Kemiska receptorer i lungorna som viruset binder till är mindre aktiva hos personer med en viss typ av astma och vissa studier tyder på att inhalerade kortikosteroider, en vanlig behandlingsform vid astma, kan minska deras aktivitet ytterligare.

– Inledande osäkerhet om astmas inverkan på covid-19 kan också ha orsakat oro hos patienter och vårdgivare, vilket har lett till att de är mer vaksamma när det gäller att förhindra infektion.

Anthony Sunjaya tillägger att även om denna studie ger viss kunskap om riskerna med exponering för covid-19 hos personer med astma, lär sig läkare och forskare fortfarande om effekterna av viruset.

– Medan vi visade att personer med astma inte verkar ha en högre risk för infektion med covid-19 jämfört med de utan astma, och att de har liknande sjukdomsförlopp, behöver vi ytterligare forskning för att bättre förstå hur viruset påverkar personer med astma.

Text Lena Granström Foto Colourbox