Allergi mot dryck

Vissa drycker kan framkalla allergiska reaktioner. Vi har tittat på några av de vanligaste typer av drycker. Här får du ta del av vår genomgång.

Läskedrycker

Det förekommer överkänslighetsreaktioner mot läskedrycker också. Detta kan inte testas med några pålitliga prover. Uteslut drycken en tid och gör sedan, med ledning av läkare och under övervakning, ett provokationstest.

Julmust

I julmust ingår bland annat aromämnen från malt eller maltextrakt. Malt kommer från sädesslaget korn som innehåller gluten. Livsmedelsverket har vid flera tillfällen undersökt julmust av olika fabrikat, men gluten har inte påvisats.

Alkoholhaltiga drycker

Man kan vara allergisk mot öl, vin och spritdrycker. De är långt ifrån så rena som många tror. I många tillsätts en lång rad av extra smakämnen från bland annat örter. Personer med speciella intoleranser eller allergier kan därför få oönskade reaktioner. Det kan vara nog med att bara smaka på drycken för att få en reaktion.

Svavelföreningar:

Dessa används vid tillverkningen av viner och en del ölsorter och kan orsaka överkänslighetsreaktioner hos främst astmatiker. Det finns större mängd sulfit i söta vita viner än i röda viner.

Konserveringsmedel:

Sorbinsyra är ett godkänt konserveringsmedel i vin. Det finns naturligt i vissa frukter och rönnbär. Kan ge känsliga personer hudirrationer och rodnad kring munnen.

Färgämnen:

Vissa färgämnen kan ge upphov till bland annat hudutslag och astma. Viner får inte färgas. Syntetiska azo-färgämnen kan ge överkänsliga personer nässelfeber, hösnuva, astma, dimsyn och utslag, särskilt de som också reagerar på acetylsalicylsyra.

Smak och aromämnen:

Frukter, bär, örter, kryddor, choklad, kakao och nötter används för att ge önskad smak till drycker. Är man överkänslig mot något av detta ska man vara försiktig med att dricka kryddade alkoholdrycker.

Biogena aminer /histaminer:

Många rödviner kan ge huvudvärk till människor med migrän, även i små mängder. Det beror på att de generellt innehåller höga halter histamin. Mousserande viner innehåller höga halter tyramin. (Biogena aminer finns också i choklad och ost).

Gluten:

Vissa sorters öl kan innehålla tillräckligt mycket gluten för att personer som har celiaki ska kunna få problem. Livsmedelsverket undersökte år 2001 84 olika öl. Av dessa var 56 svenska, 4 tillverkade på licens i Sverige, 21 var tillverkade i Europa, 2 i USA och en i Mexico. Av de svenska ölen var 14 lättöl, 37 mellanöl, 29 starköl, 2 svagdrickor och 2 färsköl.

Resultat från livsmedelsverkets undersökning:

  • Lättöl innehåller vanligen inte gluten, såvida de inte är mörka.
  • Svagdricka kan innehålla gluten.
  • Julöl som är mörka, kan innehålla gluten, oberoende av alkoholstyrka.
  • Porter och stout innehåller inte gluten, om det inte är av typen Guinness, då är halten gluten mycket hög eftersom man använder vetemalt vid tillverkningen.
  • Öl med alkoholhalt kring 3,5 procent innehåller vanligen inte gluten, såvida de inte är mörka.
  • Starköl innehåller vanligen gluten om färgen är brungul, mörkbrun eller svart (mörkt). Enstaka öl kan sannolikt innehålla gluten även om färgen är ljusbrun.
  • Överjäst öl, som t ex Guinness, har höga halter gluten. I överjäst öl av typen Ale och Duvel är glutenhalten lägre.
  • Veteöl har höga halter gluten.
  • Färsköl har oftast höga eller mycket höga halter gluten.
  • Majsöl och risöl innehåller inte gluten även om malt ingår i receptet.

Starksprit

Starksprit från spannmål tillverkas av vete (Renat, Vodka etc.) eller av malt/korn (Whisky). Vid framställningen sker en destillation som med stor sannolikhet inte överför gluten till den slutliga produkten. Livsmedelsverket har analyserat ett fåtal sorters starksprit. Inte i någon påvisades gluten.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php