Utställning om astma och allergi på Universeum

Kanske kan Universeum i Göteborg vara ett utflyktsmål i sommar? I april öppnade där utställningen Humans. Den fasta installationen fokuserar på astma och allergi och har tagits fram i samarbete med intresseorganisationer, forskare, barnläkare och patienter. Syftet är att öka förståelsen för hur det är att leva med astma- och allergisjukdom.

Utställningen Humans handlar om hälsa och kroppen och den första delen, som öppnade i april, fokuserar på astma, allergi och hur immunförsvaret fungerar. Bakom står det nationella vetenskaps- och upplevelsecentret Universeum i Göteborg, i nära samarbete med forskare på Krefting Research Center som bland annat gjort en av Europas största populationsstudier om astma och allergi.

– Hälsa är generellt väldigt viktigt och just astma och allergi drabbar så många.  Genom en donation från Herman Kreftings stiftelse kan vi lyfta forskning och sprida kunskap om life science och hållbar hälsa, med särskilt fokus på astma- och allergifrågor, säger Viktoria Hurtig, projektledare på Universeum.

Besökarna kommer att kunna välja två vägar in i utställningen, antingen genom en konstgjord näsa eller mun, därefter vidare genom luft- eller matstrupen. I genomskärning kan man då se hur en frisk, välbehandlad luftstrupe ser ut i jämförelse med en luftstrupe där ett astmaanfall pågår. Det finns också en quiz och olika utmaningar att ta sig an.

Personliga erfarenheter och forskning

Under framtagandet av Humans har många workshops hållits, bland annat med Astma- och Allergiförbundet, men också med patienter. En av dem finns med i utställningen och berättar hur det har varit för honom att som barn leva med astma.

– Det är en tonårskille, Hugo, som medverkar i en film där han lyfter hur viktigt det är att inte lämna någon som har ett astmaanfall, även om personen säger att det går bra. Och det är själva syftet med den här utställningen, att öka allmänhetens förståelse så att man får mer information om hur det är och vad man kan göra för att hjälpa.

Målgruppen är unga vuxna, vilket man vet är en ålder då sjukvården ofta ”tappar” framför allt astmapatienter. Och för Krefting Research Center har just kommunicerandet av forskningen till ungdomar varit viktigt.

– Som forskare har vi en tredje uppgift att kommunicera vår forskning och våra forskningsresultat till allmänheten. Detta är vi forskare inte alltid så bra på, tyvärr. Att få vara del av en utställning på Sveriges nationella vetenskapscenter är jättehäftigt! Vi hoppas kunna locka ungdomar till ett större intresse och nyfikenhet för naturvetenskap och forskning. Dessutom hoppas vi att vi lyckas utbilda både vuxna och yngre besökare med mer kunskap om astma och allergi, säger Madeleine Rådinger, professor i mikrobiologi vid Krefting Research Center, i ett pressmeddelande.

Levande utställning

Nästa del av Humans öppnar under våren 2023 och bygger på hela kroppen, inte bara astma och allergi.

– Den kommer även att handla om det psykosociala, vad som händer i kroppen i olika faser i livet och hur man mår då. Delen om astma och allergi kommer att finnas kvar hela tiden, men tanken är att det ska vara en levande utställning och att den ska uppdateras vartefter, säger Viktoria Hurtig.

Text Louise Cederlöf Foto Universeum

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php