Specialkost i skolkök fungerar bra

På livsmedelskontrollens butiksenhet i Stockholm har man under 2012 arbetat med ett provtagningsprojekt riktat mot specialkosten vid grundskolornas tillagningskök. Syftet har varit att undersöka om maträtter som serveras till barn med allergi eller överkänslighet är fria från allergen och ämnen som kan orsaka överkänslighetsreaktion. Resultaten visar att skolköken har väl fungerande grundläggande system för hantering av allergifri kost.

– Resultatet är mycket positivt. Det visar att kökspersonalen är kunnig och att det fungerar bra i de allra flesta fall. I det fall där vi hittade ett fel, hade en råvara med innehåll av allergen använts av misstag, säger Teresa Tärnvik på butiksenheten på livsmedelskontrollen.
Butiksenheten har de senaste åren fokuserat på hanteringen av specialkost vid kontrollerna av kommunens skolkök. Kontrollresultaten har stadigt förbättrats och kontrollerna har bidragit till att verksamheterna genomfört åtgärder för att öka livsmedelssäkerheten, bland annat genom att ge personalen relevant och anpassad utbildning. För att analysresultatet i så stor utsträckning som möjligt skulle spegla normala förhållanden var kontrollerna oanmälda.

Ta prover och granska

Tre allergener har ingått i projektet: gluten, mjölkprotein och soja. Vid provtagningen användes ett formulär med frågor kring rutinerna för tillagningen av den provtagna maträtten. Ingredienserna granskades sedan för att kontrollera om de innehöll något av de tre allergenerna.
– Vi kollar alltid väldigt noga hur specialkosten hanteras när vi inspekterar skolkök. Det gör vi för att om något skulle gå fel kan det få mycket allvarliga konsekvenser för den elev som är allergisk. Ett sätt är att ta prover, ett annat är att granska recept och ingrediensförteckningar. Båda de sätten använde vi oss av i projektet.
Slutsatsen av projektet är att resultatet har stärkt Stockholms miljöförvaltnings uppfattning av hanteringen av specialkost fungerar väl i grundskolornas kök i dag.

Nästa område

Projektet som genomförts under 2012 är en fristående uppföljning och fördjupning av tidigare års riktade kontroller. Tillagningskök vid elva grundskolor i Stockholms stad ingick i förra årets projekt.
– Väldigt kul att höra att resultaten är så bra, säger Marianne Jarl, ombudsman på Astma- och Allergiförbundet. De har gjort ett mycket bra jobb. En fråga de ännu inte har hunnit ta tag i är om maten är god och varierad. Ofta får barn med matallergier sämre mat vad beträffar näring, variation, och smak. Det ger lägre självförtroende och gör matsituationen väldigt jobbig. Det är nästa stora område att kolla upp.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php