Gör skolstarten lättare

Vad kan man kräva eller förvänta sig av det allergiska barnets skola? Och hur gör man för att samarbetet runt det allergiska barnet ska gå så smidigt som möjligt?

Det är mycket att tänka på när ditt allergiska barn ska börja skolan, men med rätt förberedelser ökar förutsättningarna för att det ska fungera bra. En sak att hålla i minnet redan från början är att en skola är en arbetsplats som generellt sett har mycket personal. Ditt barn kommer kanske inte längre vara med samma människor hela dagen. Därför är det viktigt att titta på hur just ditt barns dag kommer att se ut, vilka lokaler det kommer att vara i och vilka människor som kommer att ansvara för de olika delarna av dagen.
Carina de Wendel är skolsköterska på Fredrikshovs slotts skola i Stockholm.

Vad tycker du är det viktigaste att tänka på när ett allergiskt barn börjar skolan?

– Den viktigaste biten är att informera skolan om vad allergin innebär. Om det är en elev med svår allergi kan man till exempel prata med eleverna och personalen. Om man har ett barn som är jätteallergiskt mot pälsdjur kanske man till exempel också behöver prata med eleverna om att de måste byta strumpor när de kommer till skolan. Även ganska små barn förstår det, säger Carina. Gäller det en farlig födoämnesallergi är det jätteviktigt att man har möte med både lärare och matsalspersonal, så att alla vet vad barnet inte tål och hur det ska hanteras.

Vad kan skolan anpassa till eleven?

Hur skolorna hanterar elevernas allergier varierar: vissa skolor kräver läkarintyg för specialkost, andra skolor tycker att det räcker med information från föräldrarna. Kommunala skolor har ofta tagit ett gemensamt beslut om hur man ska hantera detta.
– För dem som är väldigt känsliga kanske klassrummet behöver städas oftare, och då är det viktigt att man har ett möte med skolledningen, så att de förstår att det måste läggas extra resurser på det. Skolan ska också ha allergirond regelbundet. Vid allergironden är det bra om någon medicinskt kunnig person är med, till exempel skolans skolsköterska eller skolläkaren, säger Carina.
En checklista med vad man bör tänka på vid en allergirond går att ladda ner eller beställa från Astma- och Allergiförbundets hemsida.

Vad gäller angående medicinering i skolan? Kan man be läraren ge allergi- eller astmamedicin till exempel?

Om en läkare gjort bedömningen att barnet behöver egenvård under dagen, det vill säga att medicineringen kan utföras av till exempel en förälder eller någon annan efter en enklare instruktion, då ingår det i skolans ansvar att ordna detta. Det kan bland annat innebära att en lärare får i uppgift att hjälpa barnet med medicineringen.
– Den medicinskt ansvariga läkaren för barnet ska skriva ett behandlingsmeddelande som ska finnas på skolan, där det står vad eleven behöver för mediciner, säger Carina de Wendel. Det ska finnas i till exempel en pärm på skolan. Utöver det bör det finnas ett behandlingskort, där föräldrarna skriver vilka mediciner som ska ges och vilka som är delegerade att ge dem. Ett sådant kort ska finnas på de platser barnet är under dagen, i klassrummet, på fritids och så vidare. Föräldrarna och de personer föräldrarna delegerat ansvaret för medicinen till ska skriva under kortet, och det är viktigt att det inte bara en person som fått det ansvaret, ifall den inte är där eller om skolan eller fritids till exempel är på utflykt.

Tips inför skolstarten

  • Ta kontakt tidigt med skolan.
  • Vissa skolor vill ha läkarintyg på allergier, hör efter vad som gäller på just ditt barns skola.
  • Gör en lista över vad ditt barn är allergiskt mot, hur allergin yttrar sig och inom hur lång tid reaktionen brukar komma.
  • Bestäm tillsammans med skolan vem som är ansvarig för ditt barns allergier i olika situationer, till exempel på utflykter, temadagar, i fritidsverksamheten etc. Vad händer om den är borta?
  • Bestäm tydliga rutiner med skolan om hur allergin ska hanteras, och var ditt barns mediciner ska förvaras.
  • Om ditt barn är allergiskt mot nötter är det bra om det finns ett anslag i skolans entré om att det inte får finnas nötter på skolan.
  • Fråga hur de gör vid till exempel födelsedagar. Ge förslag på vad ditt barn kan få istället om klassen äter sådant ditt barn inte tål.
  • Om ditt barn har svåra allergier kan det vara bra att berätta det för de övriga barnens föräldrar på det första föräldramötet, så att de är medvetna om det vid barnkalas.
  • Ta kontakt med kökspersonalen, och fråga hur de brukar göra med maten till de allergiska barnen – kanske behöver de bara få tips och råd om hur man kan anpassa rätterna så att de allergiska barnen får samma rätter?

Text Susannah Elers

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php