Nya testmetoder ska ge säkrare kosmetika

Utan djurförsök. I mars 2009 införs ett EU-förbud mot försäljning av kosmetika- och hygienprodukter som djurtestats. Det har satt fart på utvecklingen av nya metoder för att testa om ett ämne orsakar till exempel allergi eller ögonirritation. Flera av de nya testerna presenterades på en internationell kongress om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika i Stockholm. Med de nya testerna kan man analysera förändringar i cellerna på gennivå och simulera riskerna med datorbaserade modeller.

Alternativa tester

Ett flertal alternativ till ögonirritationstester på djur har utvecklats och används redan av industrin, även om metoderna inte formellt har godkänts av EU eller internationella organ som OECD. Flera av dessa metoder kan på ett korrekt sätt identifiera ämnen som ger svåra ögonskador, men kan inte användas för att påvisa mild ögonirritation. Anna Forsbys forskargrupp på Stockholms universitet har nu löst detta problem genom att i odlade nervceller föra in en gen för en smärtreceptor. Det gör att cellerna kan ””känna av”” smärtframkallande kemikalier och reagera vid tester även av milt irriterande ämnen.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php