Konserveringsmedel bakom allergiepidemi

Konserveringsmedel i kosmetika och hudvårdsprodukter ligger bakom en stor del av alla kontaktallergier. Framför allt ökar nu allergierna mot konserveringsmedlet methylisothiazolinone (MI).
– Man kan tala om en epidemi, säger Carola Lidén, professor i yrkes- och miljödermatologi.

Konserveringsmedel tillsätts i nästan alla kosmetiska produkter för att de ska hålla längre. Det gäller särskilt när produkterna innehåller mycket vatten, eftersom vatten är en grogrund för bakterier och svamp. Kruxet med konserveringsmedel är att de även kan ge upphov till kontaktallergier – och ett av de mest allergiframkallande medlen är methylisothiazolinone, som ofta förkortas MI.
– MI godkändes som konserveringsmedel i kosmetika 2005. Fem år senare började en del kliniker som gör lapptester för att utreda kontaktallergier att testa sina patienter för MI. Sedan dess har kontaktallergierna mot MI ökat explosionsartat, säger Carola Lidén, professor emeritus i yrkes- och miljödermatologi.

Fler diagnoser

Eftersom antalet upptäckta fall av allergi ökat så fort går det till och med att tala om en epidemi, menar hon. En anledning till ökningen är att vården blivit bättre på att diagnostisera allergi mot MI. Sedan 2014 ingår MI i den så kallade basserie av testämnen som patienter med kontaktallergiska eksem testas för i Sverige. Innan dess var det bara specialkliniker som kunde ställa diagnosen.
– Men vi har även sett att industrin ökat sin användning av MI under den här tiden. Mörkertalet är förmodligen också är väldigt, väldigt stort. Det är överhuvudtaget väldigt få personer med kontaktallergier som blir lapptestade. När det gäller MI har ämnet testats rutinmässigt under så pass kort tid, så många med allergi mot MI vet helt enkelt inte om det, säger Carola Lidén.

Även i tvål

MI kan finnas i alla typer av kosmetika och i handtvål, schampo och balsam. När norska motsvarigheten till Konsumentverket testade handtvålar innehöll drygt hälften av dem det allergiframkallande konserveringsmedlet.
Är det då tillåtet att använda MI i kosmetika, trots allergiriskerna? Först använde industrin en kombination av MI och ett liknande ämne, methylchloroisothiazolinone. Kombinationen, som ofta förkortas MCI/MI, används fortfarande som konserveringsmedel i vissa produkter. Men EU har förbjudit ämnet i kosmetika som stannar kvar på huden, som smink, krämer och deodoranter. Den 12 februari blir också MI som enskilt ämne förbjudet. Precis som med MCI/Mi gäller det förbudet dock enbart krämer och andra produkter som stannar kvar på kroppen – inte sådant som tvål, schampo och balsam. Där finns bara den restriktion som gäller för alla kosmetiska produkter, att halterna inte får överstiga en viss gräns.
Betyder det att produkter som sköljs bort, så kallade rinse off-produkter – är säkra att använda? Just detta undersöktes i en studie vid Karolinska institutet för ett par år sedan. I studien fick försökspersoner med MI-allergi tvätta ett område på ena armen med flytande tvål som innehöll MI fem gånger om dagen i 20 sekunder under ett par veckors tid.

Gav eksem

Nästan alla fick då eksem på testområdet, samtidigt som försökspersonerna i kontrollgruppen inte fick några reaktioner alls. Reaktionerna kom både när halten av MI låg på den nivå som godkänts av EU och när halten minskats till hälften.
– Detta visar att man inte kan säga vad som är säkra nivåer i tvål, trots att tvålen sköljs av noga. Men man kan konstatera att den gräns som satts av EU är alldeles för hög, säger Carola Lidén, som är en av forskarna bakom studien.
Samtidigt som användningen av MI ökat i kosmetiska produkter har en grupp konserveringsmedel börjat fasas ut ur tillverkningen. Det är de hårt kritiserade så kallade parabenerna. En anledning är att konsumenterna fått tillverkarna att välja bort parabener, som istället börjat tillsätta andra konserveringsmedel, bland annat MI.
Enligt Carola Lidén är det svårt att säga om något konserveringsmedel är bättre eller sämre.
– Olika konserveringsmedel har olika egenskaper. Parabener är inte alls lika allergiframkallande som till exempel MI, däremot misstänks vissa parabener ha potentiellt hormonstörande effekter. Det är alltså en ständig balansgång mellan olika ämnen. Om medlet tillsätts i tillräckligt låga halter minskar allergirisken, men också den eftersträvade effekten att hindra växt av bakterier och svamp, säger hon.

Svårt för målare

MI finns förutom i hudvårdsprodukter även i diskmedel och i våtservetter. Dessutom finns höga halter av ämnet i de flesta inomhusmålarfärger, trots att det sällan framgår av färgernas märkning eller säkerhetsdatablad. I en studie från Karolinska institutet undersöktes 71 vattenbaserade färger från butikshyllor i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Storbritannien – och över 90 procent innehöll MI och ett liknande konserveringsmedel.
– Detta är ett jättestort problem för yrkesgruppen målare, men även för personer som själva målar om hemma. Bindande krav på märkning är på gång, så att den som är allergisk i alla fall ska kunna undvika ämnet, säger Carola Lidén.
Hon hoppas nu att svenska myndigheter driver på för att få till skärpta begränsningar av MI i alla typer av produkter där de kan orsaka allergier. Men även tillverkare och inköpare har ett stort ansvar, menar Carola Lidén. Tillverkare kan välja att inte använda MI och inköpare kan ställa krav på att produkter som används på arbetsplatser inte innehåller MI. Ett exempel är Apoteket AB, som valt att inte sälja produkter med MI och vissa andra ämnen i.

Provas med lapptest

Vad kan man då själv göra för att undvika att utveckla allergi mot MI?
– Om man använder produkter med MI eller MCI/MI finns en risk att man även utvecklar allergi och eksem, därför är det bäst att försöka undvika sådana produkter. Det är så klart inte det lättaste, eftersom man inte alltid vet var det finns. På arbetsplatser och offentliga toaletter finns det till exempel inte alltid innehållsförteckningar att läsa.
För den som besväras av svåra eksem kan det vara just MI-allergi det rör sig om. Många som haft eksem som barn tror att deras eksem är atopiskt och alltså inte beror på en kontaktallergi. Men faktum är att man kan ha både och, menar Carola Lidén.
– Om det handlar om kraftiga besvär som inte förbättras av en svag kortisonkräm bör man försöka komma till en hudmottagning som kan göra ett lapptest. Här har även vården ett stort ansvar så att patienter får rätt hjälp, säger hon.

Så här undviker du MI

* Var uppmärksam och läs igenom innehållsförteckningen till alla kosmetikaprodukter, diskmedel och andra tvätt- och rengöringsmedel du använder. Alla konserveringsmedel ska anges på förpackningen anges med hela namnet, så leta efter ämnena methylisothiazolinone och methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone.
* Glöm inte att kolla med din frisör om dennes hårprodukter innehåller MI eller MI/MCI.
* Ska du måla om? Utgå då från att målarfärgerna innehåller något av konserveringsmedlen. Tänk på att ha handskar och långärmat på dig när du målar, vädra mycket och vistas i rummet så lite som möjligt. Även tapetklister kan innehålla medlen.
* MI och MI/MICI kan även finnas i våt- och rengöringsservetter av olika slag, i gelkuddar som används som skydd vid ögonfransförlängning och i hobbyprodukter.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php