Fiskolja förebygger allergi hos nyfödda

Gravida kvinnor kan genom intag av en speciell fiskolja reducera risken för att det nyfödda barnet utvecklar matallergi och eksem.

Ett dagligt intag av fiskolja (Omega 3 i form av fria fettsyror) i samband med graviditeten ser ut att vara ett utmärkt sätt att skydda de nyfödda barnen mot allergier och eksem. Detta visar en ny undersökning utförd med preparatet Bio-Marin. Hos de barn där mammorna tagit Bio-Marin från vecka 25 av graviditeten fram till tredje eller fjärde månad efter förlossningen var förekomsten av matallergi och eksem 2 respektive 8 procent. Hos bebisar i den grupp där mödrarna inte intog fiskoljan utvecklade 15 procent matallergi och 24 procent fick eksem. Det rör sig alltså om en markant riskreduktion.
Totalt 145 kvinnor deltog i studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica. Kvinnorna indelades i grupper som fick antingen 2,7 gram Omega 3 fettsyror dagligen eller identiska placebo-kapslar.

Harmonierar

Man antar att det är Omega 3 fettsyrornas antiinflammatoriska egenskaper, som ligger bakom den gynnsamma verkan. Detta harmonierar med tidiga observationer i samma undersökning,  där forskarna påvisade en inflammationshämmande verkan på de kvinnor som tog tillskottet.
En av fördelarna med prepareringen Bio-Marin är att oljan är farmaceutiskt kontrollerad och rensad på pesticider, tungmetaller och en rad andra föroreningar, som annars förekommer i färsk fisk och annan föda från havet. Just på grund av sådana föroreningar avråder man gravida mot att äta för mycket fisk.
Teknologin som används vid rening av fiskoljan Bio-Marin kallas PureMax, och den sänker halten av miljögifter väsentligt under de gränsvärden som gäller för fisk i allmänhet. På så sätt undviker man effektivt de föroreningsproblem som annars kan förekomma vid ett högt intag av fisk.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php