Paracetamol till gravida kopplat till barnastma

En amerikansk studie av 300 barn tyder på att mammans användning av paracetamol under graviditeten kan kopplas till ökad risk för astmasymtom hos barnen. Den ökade risken var högre hos barn med en viss genvariant.

Studien som letts av forskare från Columbia Center for Children’s Environmental Health vid Columbia University, har tittat på användningen av paracetamol, den verksamma substansen i vissa vanliga värktabletter, under graviditeten hos kvinnor i New York City. De följde sedan upp totalt 300 barn för att undersöka förekomsten av astmasymtom. Barnen var alla afroamerikaner eller från Dominikanska Republiken.

Väsande andning

Forskarna fann att de barn vars mammor hade använt paracetamol under graviditeten i högre uträkning hade en väsande andning, utveckla allergiska symtom vid fem års ålder. De barnen uppsökte också i högre uträckning akutmottagningar för andningsproblem än andra. Detta efter att forskarna kompenserat för faktorer som kön, etnicitet, passiv rökning, antibiotikaanvändning, förekomst av astma hos mamman och intag av barnens eget intag av paracetamol.
Risken ökade med mängden paracetamol som mamman tagit. Förekomsten av väsande andning avtog med barnens ålder. Vid ett år var den 40 procent och vid fem 27 procent. Det visade sig också att kopplingen var större hos barn med en viss genetisk variant av proteinet glutathione S transferas, GST. Proteinet är inblandad i nedbrytning av främmande substanser och forskarna menar att en sämre nedbrytning kan vara förknippad mer högre risk för astma.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php