Bättre koll på sminket

Hygienprodukter och kosmetika används av människor flera gånger om dagen. Ingredienserna i produkterna och deras påverkan på kroppen måste vara kontrollerade och säkra. SIS startar nu en arbetsgrupp som ska ägna sig åt arbetet inom de europeiska och globala Cosmetics-grupperna.

Theres Redeby är Quality-specialist på H&M och en av deltagarna.
– När kosmetikförordningen träder i kraft 2013 blir lagstiftningen för kosmetikprodukter densamma för oss alla inom EU, inklusive Sverige, berättar hon.
– Vår kosmetik blir då den striktast reglerade i världen. För att kunna kontrollera att produkterna på marknaden uppfyller lagstiftningen, är säkra att använda och följer satta gränsvärden behövs förstås standardiserade testmetoder för både ingredienser och föroreningar.

Kommande standarder

I arbetsgrupperna Cosmetics inom den europeiska organisationen, CEN, och den internationella, ISO, arbetar man med standarder inom detta område.
– De som berörs av standarderna inom kosmetikområdet är kosmetikaindustrin, förpackningsindustrin, konsumentorganisationer, relevanta yrkesgrupper, myndigheter, laboratorier, forskningsinstitut och miljöorganisationer, säger Christa Ahlenblom, projektledare på SIS.
Det är nu ett bra tillfälle att gå med om man vill påverka kommande standarder.
– Som medlem i SIS-gruppen för kosmetik är man direkt med och påverkar vilka testmetoder som ska prioriteras samt innehållet i dessa metoder, säger Theres Redeby.

Vill du delta i arbetet eller vill du ha mer information? Kontakta Christa Ahlenblom, christa.ahlenblom@sis.se, tel: 08-555 520 50. Läs mer om analysmetoder för allergiframkallande ämnen på www.sis.se.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php