Allergi mot kött överraskar

På bara ett halvår har tre konstaterade fall av köttallergi uppdagats på Södersjukhuset i Stockholm. Upptäckten är både överraskande och märklig enligt överläkare Lars Gottberg.

Nässelutslag, magont och andningssvårigheter är symtom som drabbade de tre personerna. Två fick relativt lindriga besvär, medan en kvinna fick en mycket kraftig reaktion några timmar efter att hon ätit köttfärssås. Vid tester har de haft allergiska antikroppar mot griskött, nötkött och lammkött. Utöver personerna i Stockholm har det på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg konstaterats åtta fall under åren 1998-2004 och i USA har 24 personer diagnosticerats med köttallergi efter att ha blivit bitna av fästningar och loppor. Inget tyder på att patienterna här har blivit fästingbitna, men det är ändå en intressant koppling, säger Lars Gottberg. Hypotesen man jobbar efter i USA är att fästingarnas saliv innehåller ett ämne som kroppen bildar allergiska antikroppar mot, och då särskilt mot de kolhydrater som sitter på köttet.
– I princip alla proteiner har kolhydratgrupper fästade vid sig. Och det är möjligt att det är de här kolhydraterna som har bidragit till de mer häftiga reaktionerna.
Lars Gottberg påpekar att det mesta än så länge är spekulationer. Södersjukhuset har nu kontakt med immunologen på Karolinska sjukhuset som har ett test där man kan mäta och se om det finns allergiska antikroppar mot kolhydrater. Födoämnesallergispecialisten Ulf Bengtsson från Sahlgrenska är också inkopplad som konsult.
Men vad beror det på att vi nu ser flera fall av köttallergi?
– Det kan vara att vi är mer noggranna och bryr oss mera, och att patienterna är mer aktiva. Men det kan också ha hänt något som har gjort att det blivit vanligare. Intressant är att alla personer är medelålders eller äldre och att de inte har så mycket andra allergier. Normalt sett är ju födoämnesallergi något som drabbar barn och ungdom; det är här är onekligen ett avvikande mönster.
Förändrade proteiner
Dagens intensiva djurhållning kräver konstant medicinering för att hålla sjukdomar borta hos lantbruksdjuren. Tidigare har man trott att det var den antibiotika som djuren matas med som varit orsaken till uppkomsten av allergiska reaktioner.
– I de här fallen verkar det inte vara så, utan det är proteinet eller kolhydratgrupperna som de har reagerat på. På något vis har proteinerna förändrats så att man lättare bildar allergiska antikroppar mot dem. Det är så mycket som har ändrats i våra liv och hur vi lever det. Även hur djuren föds upp är helt annorlunda jämfört med förr. Det finns i nuläget inget stöd för att det skulle bero på djurhållningen, men det är ett försök till att tänka i olika riktningar, säger Lars Gottberg.
De tre personerna på Södersjukhuset misstänkte alla att det var köttet som orsakade deras besvär och hade därför till stor del undvikit att äta det.
– Det är också det rådet vi kan ge för närvarande, att undvika att äta kött. Men vi tycker det här är väldigt fascinerande och vill naturligtvis gå vidare med stöd av både Ulf Bengtsson och immunologen på KS och se om vi kan hitta något ytterligare. De stora forskargrupperna finns annars i USA, vi kan nog förvänta oss en del artiklar därifrån framöver, säger Lars Gottberg.

Text Louise Cederlöf